Rz: Górnicze spółki wydadzą na podwyżki ponad pół miliarda złotych

29 marca 2018, 07:15 Alert

Spółki górnicze wydadzą w tym roku na wzrost świadczeń pracowniczych co najmniej 570 mln zł – oszacowała „Rzeczpospolita”.

Górnicy w pracy. Fot. Bogdanka
Górnicy w pracy. Fot. Bogdanka

Dobra koniunktura w górnictwie węgla kamiennego i w efekcie poprawa wyników działalności podmiotów działających w tej branży doprowadziła między innymi do żądań podwyżek wynagrodzeń i wypłaty dodatkowych bonusów ze strony związkowców – relacjonuje dziennik.”Rz” przypomina, że w grudniu ubiegłego roku o wypłacie wcześniej zamrożonych świadczeń zdecydował Jastrzębska Spółka Węglowa, która podała, iż koszt ich wypłaty w tym roku wyniesie 350 mln zł, a przyszłym kolejne 200 mln zł.

Jak pisze dziennik, mimo że zarząd JSW twierdził, iż po zabiegach o przywrócenie zamrożonych świadczeń, roszczenia płacowe związkowców się skończyły, to wiele wskazuje na to, że tak nie będzie. Według informacji „Rzeczpospolitej” w organizacjach związkowych działających w tej grupie pojawiają się opinie, że warto iść za ciosem i domagać się jeszcze podwyżki wynagrodzeń. Gazeta przypomina, że średnia płaca w JSW bez wypłaty nagród z zysków, w ubiegłym roku wzrosła o 30 proc. i wynosiła 8,52 tys. zł.

W przypadku Polskiej Grupy Górniczej po pierwszych rozmowach ze stroną związkową zarząd zaproponował pracownikom podwyżki sięgające średnio od 220 zł do 440 zł brutto miesięcznie, w zależności od miejsca i charakteru zatrudnienia. Na podwyżki firma zamierza przeznaczyć 200 mln zł, co jak zwraca uwagę „Rz” oznacza, że na ten cel grupa wyda cały prognozowany na ten rok zysk. Związkowcy jednak oczekują, że PGG przeznaczy na wzrost świadczeń pracowniczych 429 mln zł. Zarząd natomiast argumentuje, że wydanie na ten cel kwoty powyżej 200 mln zł może spowodować straty finansowe i zagrozić funkcjonowaniu firmy.

Natomiast porozumienie płacowe zwarte ze stroną związkową w LW Bogdanka odnośnie poziomu wynagrodzeń w 2018 roku, zakłada 5-procentowy wzrost stawek osobistego zaszeregowania pracowników od 1 marca 2018 roku oraz wypłatę do końca marca jednorazowej premii motywacyjnej w wysokości do 2,7 tys. zł brutto (proporcjonalna do wymiaru czasu pracy). W przypadku Taurona Wydobycie rozmowy płacowe odnośnie 2018 roku jeszcze się nie rozpoczęły, są zaplanowane na kwiecień.

Jak szacuje „Rzeczpospolita” , przy założeniu minimalnego poziomu podwyżek w PGG, spółki górnicze wydadzą w tym roku na wzrost świadczeń pracowniczych co najmniej 570 mln zł.

Rzeczpospolita/CIRE.pl