TAG: Tauron Wydobycie

W środę Sejm przyjął ustawę, która zakłada zawieszenie spłaty około 1,8 miliardów zł zobowiązań Polskiej Grupy Górniczej (PGG) wobec […]
Piątego grudnia odbyło się wspólne posiedzenie Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych (ESK) oraz Finansów Publicznych (FPB), gdzie […]
Minister aktywów państwowych Marzena Małek poinformowała, że piątego grudnia rząd zajmie się poprawą do przyszłorocznego budżetu, która […]
Skarb Państwa przejął ostatniego dnia roku 100 procent akcji spółki Tauron Wydobycie, w skład której wchodzą zakłady górnicze Sobieski, […]
– Tauron Wydobycie zawarł z Ministrem Aktywów Państwowych umowę o podwyższenie kapitału zakładowego spółki – poinformował Tauron […]
Tauron zawarł umowę z ministerstwem aktywów państwowych o warunkowej sprzedaży 100 procent akcji kopalni: Sobieski, Janina i Brzeszcze […]
Spółka Tauron Wydobycie, do której należy m.in. kopalnia w Libiążu, na bieżąco wdraża kolejne rozwiązania, które usprawnią sprzedaż […]
Nie ulega jednak wątpliwości, że obecne ceny węgla to nie tylko następstwo wojny w Ukrainie. Problem jest dużo głębszy i tkwi przede […]
Ministerstwo Aktywów Państwowych zaakceptowało wniosek Taurona Wydobycie – spółki zależnej Taurona – o przyznanie dopłat do […]
Liderem efektywności odmetanowania wśród krajowych kopalń jest ZG Brzeszcze z Tauron Wydobycie – wynika z danych Wyższego Urzędu Górniczego […]
Komisja ds. energii, klimatu i aktywów państwowych obroniła ustawę mającą dać ponad 30 mld zł wsparcia górnictwu przed krytyką Senatu i Greenpeace.
Tauron Wydobycie podtrzymuje wyprodukowanie w 2021 roku 5,19 mln ton węgla handlowego – powiedział prezes spółki Jacek Pytel.
Tauron Wydobycie uruchomił dwie nowe ściany wydobywcze w Kopalni Janina i Kopalni Brzeszcze, które mają dać łącznie około 10 tysięcy ton […]
Raport związkowców Taurona o transformacji energetyki przedstawionego na spotkaniu z wiceministrem aktywów państwowych Arturem Soboniem […]
– Otoczenie finansowe, w którym funkcjonuje energetyka jest nieprzychylne dla górnictwa, dlatego wszystkie nasze działania ukierunkowane są […]
Plan dzisiejszego spotkania rządu i górniczych związków zawodowych zawiera trzy punkty. Rozpocznie się ono w południe w Śląskim Urzędzie […]
Metan z pokładów węgla miał wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne w Polsce dając nawet 1,5 mld m sześc. gazu rocznie. Polskie Górnictwo […]
– Jesteśmy niemal pewni, że nie będzie konieczności zatrzymywania kopalń z powodu drugiej fali pandemii koronawirusa – usłyszeliśmy od […]
Prezes Tauron Wydobycie Tomasz Cudny broni zmian w Kopalni Brzeszcze przed krytyką. – Życzyłbym wszystkim zakładom górniczym, aby […]
Związek zawodowy Sierpień ’80 napisał w ulotce do swoich członków oraz pracowników Tauron Wydobycie, że wydobyty w polskich kopalniach […]
Wspólne przetwarzanie odpadów pogórniczych i elektronicznych umożliwi odzysk metali szlachetnych z odpadów elektronicznych na dużą skalę […]
Zero koronagórników w Bogdance. Osiem przypadków w Tauronie Wydobycie. Szesnaście w PG Silesia. I kilka tysięcy łącznie w Polskiej Grupie […]
Zatrzymanie pracy kopalń przez koronawirusa może być preludium do zmian. Plany rządu zakładają stworzenie nowego giganta węglowego pod wodzą […]
Kolejna spółka wydobywająca węgiel reaguje na pandemię koronawirusa. Według informacji BiznesAlert.pl kopalnie Taurona ograniczą pracę do […]
W Tauron Wydobycie uruchomiono dwie kolejne ściany wydobywcze w zakładach górniczych Sobieski i Janina, a dobowe wydobycie spółki przekroczyło […]
Trzy zakłady górnicze działające w ramach Grupy Tauron wychodzą na prostą. Wiele wskazuje na to, że światełko w tunelu zapaliło się dla […]
W ciągu 11 miesięcy ubiegłego roku cztery górnicze spółki: Polska Grupa Górnicza, Jastrzębska Spółka Węglowa, Lubelski Węgiel Bogdanka i […]
Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi kontrolę w spółce Tauron Wydobycie – dowiedziała się PAP w źródłach bliskich sprawy. Kontrola […]
Tauron będzie kontynuował prace nad sprzedażą kopalni Janina. Jednocześnie spółka chce doprowadzić do odzyskania rentowności przez segment wydobycia.
Kończący się 2019 r. jest kolejnym, kiedy spadły krajowe wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego. Mimo to wzrosły zwały niesprzedanego surowca, […]
Kopalnie spółki Tauron Wydobycie uruchamiają trzy nowe ściany wydobywcze; program naprawczy tej firmy „powoli przynosi małe, ale pewne […]
Na temat trudnej sytuacji należących do Tauron kopalniach węgla kamiennego z prezesem spółki Tauron Wydobycie Tomaszem Cudnym, rozmawia […]
Dlatego wspieramy wszelkie działania, które stwarzają dobrą perspektywę dla kopalń i wydobycia – pisze Waldemar Sopata, pisze […]
W należącym do TAURON Wydobycie Zakładzie Górniczym Sobieski uruchomiono unikalną w sektorze górniczym, nowoczesną infrastrukturę związaną […]
W piątek, 4 października, doszło do zmian w zarządzie spółki Tauron Wydobycie. Rezygnację złożył wiceprezes ds. technicznych Tomasz Duda.
Rosnący import węgla i koszty wydobycia, a przez to coraz mniej surowca wyjeżdżającego na powierzchnię to wystarczające powody, aby na […]
Jeszcze w tym roku Tauron Wydobycie uruchomi nowoczesny kompleks technologiczny umożliwiający produkcję najlepszych jakościowo paliw węglowych […]
Wstępne wnioski z przeglądu trzech kopalń, należących do borykającej się z kłopotami finansowymi spółki Tauron Wydobycie, powinny być […]
Tauron w raporcie za I półrocze 2019 r. utworzy w segmencie wydobycie odpisy z tytułu utraty wartości na 269 mln zł – podał Tauron w […]
Dzisiejszy „Puls Biznesu” przedstawia pogląd wiceministra energii Adama Gawędy na sytuację, w jakiej znajduje się obecnie Tauron […]
Rada Nadzorcza TauronWydobycie powołała nowy zarząd spółki. Stanowisko prezesa zarządu objął Tomasz Cudny. Wiceprezesem ds […]
Do tragicznego wypadku doszło we wtorek po południu, 30 lipca, w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie. Podczas transportu 500 m pod ziemią […]
Bardzo niepokoi mnie to, co dzieje się w kopalniach katowickiego koncernu. I zdaje się, że w tych obawach nie jestem osamotniona – pisze […]
Uruchomienie środków pieniężnych dla pracowników TAURON Wydobycie, w ramach funduszu płac to główne postanowienie podpisanego porozumienia […]
Jak ustalił portal netTG.pl, Sławomir Obidziński nie jest już prezesem Taurona Wydobycie. Ze źródeł zbliżonych do spółki portal dowiedział […]