MAP zatwierdziło dopłatę dla Taurona Wydobycie w wysokości 1,15 mld złotych

8 kwietnia 2022, 15:45 Alert

Ministerstwo Aktywów Państwowych zaakceptowało wniosek Taurona Wydobycie – spółki zależnej Taurona – o przyznanie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych na 2022 roku w szacowanej kwocie 1,15 mld zł – czytamy w komunikacie spółki. Dopłaty będą udzielone w formie skarbowych papierów wartościowych przekazanych na podwyższenie kapitału Taurona Wydobycie.

– Szacowana wartość dopłat dla Tauron Wydobycie na 2022 rok została określona na poziomie ok. 1,15 mld zł, przy czym biorąc pod uwagę sytuację na rynku węgla (ograniczona podaż skutkująca wzrostem cen węgla), kwota ta może ulec zmniejszeniu – podaje Tauron.

Tauron Wydobycie została objęta systemem wsparcia na mocy ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w celu stopniowego wygaszania działalności wydobywczej. Zgodnie z założeniami systemu wsparcia, dopłaty będą realizowane do czasu zamknięcia ostatniego zakładu górniczego należącego do spółki Tauron Wydobycie. System wsparcia stanowi pomoc publiczną i podlega notyfikacji w Komisji Europejskiej.

– Szczegółowe warunki przyznania, rozliczania i kontroli dopłat zostaną określone w umowie finansowania, która powinna zostać zawarta pomiędzy Ministerstwem Aktywów Państwowych a Tauron Wydobycie. Objęcie spółki Tauron Wydobycie systemem wsparcia pozytywnie wpłynie na płynność segmentu Wydobycie funkcjonującego w ramach grupy kapitałowej emitenta – czytamy dalej.

Tauron/Michał Perzyński