LW Bogdanka: kopalnia znów wydobywa węgiel trzema ścianami

17 kwietnia 2023, 15:45 Alert

Po ubiegłotygodniowych pracach związanych z odprowadzeniem wody z rejonu starej ściany na polu Nadrybie, LW Bogdanka ustabilizowała sytuację hydrologiczną i od soboty powróciła do pełnej eksploatacji trzema ścianami – poinformowała w poniedziałek spółka.

W ubiegłym tygodniu – jak podała spółka – służby nadzoru kopalni stwierdziły „zwiększony dopływ wód dołowych w pobliżu zrobów starej ściany 1/II/382” na polu Nadrybie, który nie stwarzał zagrożeń ani dla pracowników, ani dla sprzętu kopalni.

Wiceprezes zarządu LW Bogdanka ds. pracowniczych i społecznych Adam Partyka cytowany w komunikacie wskazał, że ubiegłotygodniowe prace odwadniania w rejonie starej ściany na polu wydobywczym Nadrybie przyniosły zakładane efekty.

– Kulminacyjny punkt mamy już dawno za sobą. Kluczowy w zarządzaniu sytuacją był dobrze przygotowany plan działań, sprawny sprzęt i przede wszystkim ambicja oraz determinacja załogi, która pracowała w ciężkich warunkach dołowych. Obecnie dopływ wody znajduje się pod kontrolą kopalni, a poziom pozostałej już wody opada z prędkością kilku centymetrów na godzinę – przekazał.

Jak podała spółka w komunikacie, od soboty, 15 kwietnia, kopalnia prowadzi eksploatację węgla trzema ścianami zlokalizowanymi w polach: Bogdanka, Nadrybie i Stefanów. Potwierdziła, że roczny plan wydobycia na poziomie 8,3 mln ton węgla handlowego pozostaje aktualny.

– Spółka po przeanalizowaniu sytuacji, przystąpiła do prac związanych z ujęciem dopływającej wody oraz jej odprowadzeniem do instalacji głównego odwadniania – zakomunikowała kopalnia.

Lubelski Węgiel Bogdanka jest producentem węgla kamiennego, którego odbiorcami są m.in. firmy przemysłowe, w tym podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej we wschodniej i północno-wschodniej Polsce.

Bogdanka to spółka akcyjna notowana na GPW od 2009 roku. W 2015 roku weszła w skład kontrolowanej przez Skarb Państwa Grupy Kapitałowej Enea, która jest w posiadaniu prawie 65 procent akcji kopalni.

Polska Agencja Prasowa / Jacek Perzyński

Kopalnia Bogdanka uzupełniła wydobycie węglem z importu