Artur Wasil pozostanie prezesem LW Bogdanka

16 maja 2019, 10:15 Alert
Kopalnia Bogdanka
Kopalnia Bogdanka

Rada nadzorcza Lubelskiego Węgla Bogdanka powołała zarząd spółki na nową kadencję, z dniem następującym po dniu odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, podała spółka.

Zarząd powołany został w składzie: Artur Wasil – prezes, Artur Wasilewski – zastępca prezesa ds. ekonomiczno-finansowych, Adam Partyka – zastępca prezesa ds. pracowniczych i społecznych, Dariusz Dumkiewicz – zastępca prezesa ds. rozwoju.

LW Bogdanka na koniec 2018 r. miała 14,8% udziału w rynku węgla kamiennego w Polsce; 18,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,7% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

ISB News