Bogdanka podsumowała pierwsze trzy kwartały roku

17 października 2023, 10:45 Alert

Jak pisze Państwowa Agencja Prasowa (PAP) zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka podał wstępne wyniki za pierwsze dziewięć miesięcy 2023 roku.

Kopalnia Bogdanka - szyb

Według spółki uzyskano 256,7 milionów złotych skonsolidowanego zysku netto, oraz 673,4 miliony złotych zysku EBITDA. EBITDA (ang. Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) oznacza zysk operacyjny, czyli taki przed odliczeniem odsetek od zobowiązań, amortyzacji oraz podatków. EBIT, czyli zysk operacyjny przed opodatkowaniem, wyniósł 309 milion złotych a przychody ze sprzedaży 2,69 miliarda złotych, podaje PAP komunikat spółki.

LW Bogdanka wyprodukowała i sprzedała 4,56 miliona ton węgla handlowego. Na wyniki wpływ miał odpis aktualizujący wynoszący 48,5 miliona złotych, utworzony w związku z potencjalnym ryzykiem utracenia części maszyn i urządzeń znajdujących się w ścianie 3/VII/385 oraz części chodników przyścianowych przynależących do tej ściany. Dokładny wynik ma zostać podany 22 listopada 2023 roku.

Państwowa Agencja Prasowa / Marcin Karwowski

Bogdanka uzyskała prawie 90 mln zł zysku za rok 2022