PRE_COP24: Polskie firmy mają pomysł na środowisko

9 sierpnia 2018, 16:00 Środowisko

Podczas konferencji PRE_COP24 poprzedzającej grudniowy szczyt klimatyczny COP24 w Katowicach, odbył się panel „Przedsiębiorstwa w Polsce – na drodze do zostania liderem czystego środowiska”, podczas którego przedstawiciele spółek energetycznych przedstawili nowe sposoby na bardziej ekologiczną eksploatację kopalni.

Fot. BiznesAlert.pl

JSW stawia na włókna węglowe i wodór

Podczas swojego wystąpienia prezes JSW Daniel Ozon powiedział, że jego spółka współpracuje z innymi firmami w celu zagospodarowania byłej Kopalni Krupiński – ma tam powstać elektrownia szczytowo-pompowa, magazyn energii i fabryka ogniw wodorowych. Ponadto ze smoły, która powstaje w kopalni ma na masową skalę być produkowane włókno węglowe, którego potrzebują producenci samolotów, w przypadku JSW jest to Airbus. Prezes Ozon mówił jeszcze, że jego spółka chce produkować wodór, którym będą napędzane pojazdy. – Byłaby to alternatywa dla samochodów elektrycznych, która produkcja jest zależna od kobaltu, który jest wydobywany w fatalnych warunkach w krajach rozwijających się – powiedział.

Bogdanka poprawia jakość węgla

Prezes lubelskiej kopalni Bogdanka Artur Wasil podczas swojego wystąpienia skupił się na kwestii poprawy jakości węgla pochodzącego z podległych mu zakładów. Przyczynić się do tego ma prognozowanie parametrów węgla dzięki wykorzystaniu trójwymiarowego cyfrowego modelu złoża. Ponadto podkreślił wagę współpracy z wybranymi odbiorcami przemysłowymi – ich instalacje powinny być przystosowane do parametrów fizykochemicznych węgla z LWB, dzięki czemu paliwo może być spalane w instalacjach o skutecznym odsiarczaniu i odpylaniu spalin. Zaproponował on też ograniczenie sprzedaży detalicznej i prowadzenie działań edukacyjnych wśród lokalnej społeczności.

Tauron już wydaje konkretne pieniądze

Wiceprezes Taurona Jarosław Broda opowiedział o wydatkach koncernu na ochronę środowiska, które w latach 2016-2017 wyniosły 650 milionów złotych. W pierwszej kolejności wspomniał o inwestowaniu w ciepło systemowe, które przyczyni się do poprawy jakości powietrza w miastach. Ponadto Tauron realizuje program „Oddychaj powietrzem” i rozwija projekt gospodarki o obiegu zamkniętym. Do działań spółki zaliczają się też w energetykę konwencjonalną i rozwijanie elektromobilności – w tym przypadku dzięki usłudze carsharingu dla samochodów elektrycznych na terenie Katowic.

Grupa Azoty: Wykorzystywać, co mamy

Wiceprezes zarządu Grupy Azoty Sławomir Brzeziński mówił, że efektem ubocznym w zakładach chemicznych jest ciepło, które do niedawna było niewykorzystywane. Teraz się to zmieniło, co podniosło wydajność pracy i zmniejszyło energochłonność. Ważną kwestią też jest mentalność pracowników – przede wszystkim ich stosunek do zmian, które mają się przyczynić do optymalizacji pracy. Zwrócił jednak uwagę, że polska energetyka i tak odnotowała spory postęp w ciągu ostatnich lat, jeśli chodzi o emisyjność i wydajność