Bogdanka może się nie wywiązać z dostaw zakontraktowanego węgla

3 października 2022, 09:00 Alert

Lubelski Węgiel Bogdanka przewiduje, że dostarczy Enei i Grupie Azoty blisko 500 tysięcy ton mniej węgla niż wynika z kontraktów. Jednocześnie zaznaczyła, że przekazana prognoza operacyjna ma charakter jedynie szacunkowy.

Dostawy węgla pod znakiem zapytania

Enea i Grupa Azoty poinformowały, że LW Bogdanka może nie wywiązać się z zakontraktowanych dostaw węgla (Enea 330 tysięcy ton mniej, Azoty 160 tysięcy ton mniej). Jako główny powód spółka podaje problemy z wydobyciem odpowiedniej ilości węgla. W związku z aktualnym i szacowanym zapotrzebowaniem, spółki rozpoczęły proces przetargowy na dostawy węgla energetycznego od innych dostawców.

– Spółka wskazuje, iż z uwagi na aktualną sytuację geopolityczną zakupy węgla energetycznego skutkować będą koniecznością poniesienia dodatkowych, podwyższonych kosztów. Spółka jest w trakcie wykonywania analiz – podała Grupa Azoty.

– Szczegółowe analizy w zakresie oszacowania wpływu zaistniałej sytuacji na konieczność do zakupu węgla przez spółki wytwórcze grupy kapitałowej Enea od innych dostawców niż Bogdanka pozostają w toku – czytamy w komunikacie Enei.

ISBnews/Wojciech Gryczka

Kopalnia Bogdanka nie zwiększyła wydobycia, teraz prezes zakładu może zostać odwołany