Zgrzyt wokół Bogdanki. Riposta Enei do dziennikarzy

15 września 2023, 12:08 Alert

Grupa Enea prowadzi rozmowy z Ministerstwem Aktywów Państwowych w sprawie sprzedaży Lubelskiego Węgla Bogdanka (LWB). Kopalnia ma trafić do powstającej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Business Insider Polska odniosło się do sporu o cenę miedzy Eneą a MAPem. Skarb państwa zaproponował 45 zł za akcję, Enea nie chce zgodzić się na kwotę mniejszą niż 72,28 zł za akcję. Spółka jest większościowym udziałowcem LWB.

Korytarz kopalni. Fot. Bogdanka
Korytarz kopalni. Fot. Bogdanka

– Ministerstwo kierowane przez Jacka Sasina zaproponowało jednak dużo mniej, a konkretnie kwotę 988 mln zł, czyli 45 zł za akcję. W czwartek po wzroście o 2,3 procent Bogdanka notowana jest po 34,20 zł, więc oferta wygląda na rozsądną. Rząd chce płacić powyżej wartości rynkowej – komentuje to Business Insider.

– Innymi słowy, Enea chce za Bogdankę o 61 procent więcej, niż proponuje ministerstwo – czytamy w dalszej części artykułu.

Enea odpowiada błyskawicznie w swoim oświadczeniu.
– Całkowicie nieprawdziwe, krzywdzące i godzące w spółkę oraz jej otoczenie biznesowe jest stwierdzenie o rzekomej stracie, którą poniosła Grupa Enea na spekulacjach walutowych – pisze Enea.

– Całkowicie nieuprawniona jest również teza, że Enea odrzuciła ofertę Skarbu Państwa w związku ze sprzedażą akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka. Proces sprzedaży akcji Bogdanki Skarbowi Państwa został zainicjowany podpisaniem listu intencyjnego tej sprawie w czerwcu 2022 roku i nadal trwa – ustosunkowuje się w dalszej treści.

– Dodatkowa sugestia, że strony „targują się obecnie o cenę Bogdanki” sprowadza naturalny i transparentny proces transakcyjny dotyczący podmiotu giełdowego do niskiego poziomu istotności, a nawet trywializuje go, pokazując, że cele artykułu opublikowanego przez Business Insider Polska są dalekie od rzetelności oraz zrozumienia zagadnień biznesowych. Wynikają ze złej woli lub braku profesjonalizmu i poddają w wątpliwość wiarygodność podmiotu publikującego przytaczane informacje – kończy oświadczenie.

Trwa właśnie proces powstawania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. W założeniu ma on przyśpieszyć transformację polskiej  elektroenergetyki i zmniejszyć jej emisyjność. W tym celu Skarb Państwa ma odkupić od spółek energetycznych inwestycje wysokoemisyjne jak kopalnia węgla w Bogdance. Trwają negocjacje w sprawie cen rzeczonych inwestycji.

– Proces wydzielania aktywów węglowych nie został zakończony. Nie mamy jeszcze podpisanych umów w sprawie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Rozmawiamy o jej powstaniu od dłuższego czasu i mamy na uwadze dwie rzeczywistości: jedna, w której wydzielamy; druga, w której proces jest rozłożony i dochodzi do skutku później – podkreślił Rafał Mucha prezes Enea.

Enea / Business Insider Polska / Marcin Karwowski

Bogdanka sprzedała w tym roku węgiel za prawie miliard złotych