TAG: DSR
Wzrost cen energii elektrycznej prowadzi do wyższych kosztów produkcji dla przedsiębiorstw, co przekłada się na wyższe ceny produktów […]
– Brak dobrych uregulowań prawnych to główny problem magazynów energii. Konieczne jest zniesienie istniejących obecnie barier […]
Stowarzyszenie europejskich operatorów sieci przesyłowych ENTSO-E opublikowało raport na temat bezpieczeństwa dostaw energii w sezonie […]
Poprawa zarządzania, efektywności i optymalizacja systemów magazynowania energii mogą być odpowiedzią na wyzwania niestabilności Odnawialnych […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne zawarły umowy na realizację usługi DSR w ramach Programu Gwarantowanego – Kraj na 2020 rok.
13 grudnia br., Polskie Sieci Elektroenergetyczne zawarły z dwoma wykonawcami umowy na  realizację usługi DSR w ramach Programu Gwarantowanego IV […]
W wyniku przeprowadzonych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne dwóch postępowań przetargowych czterech wykonawców będzie świadczyło usługi […]
Problemy z rozwojem niemieckiej transformacji energetycznej – Energiwende – uczą Europę konieczności dostosowania planów budowy farm […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne uruchomiły kolejne postępowania przetargowe na świadczenie usług redukcji zapotrzebowania na polecenie […]
W ubiegłym tygodniu brytyjska spółka Tempus poinformowała o zaskarżeniu do Sądu Pierwszej Instancji w ramach Trybunału Sprawiedliwości Unii […]
Polacy mogą stanąć w awangardzie stabilizacji OZE. Jednym ze sposobów, oprócz kosztownych inwestycji, może być oszczędzanie energii dzięki […]
W dniu 4 marca 2019 r. PSE S.A. rozstrzygnęły postępowanie na zakup usługi redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP Program Bieżący […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) zapraszają na spotkanie informacyjne w sprawie ogłoszonych trzech przetargów na świadczenie Usługi […]
PSE S.A. ogłosiły trzy postępowania publiczne w trybie przetargów nieograniczonych na świadczenie Usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie […]
Mimo, że pierwsza gwiazdka przed nami, to za nami jest już chyba najbardziej wyczekiwana w tym roku aukcja rynku mocy. Ostatni, nowy blok węglowy […]