MAE ogłasza 10 punktów planu uniezależnienia Europy od gazu z Rosji jeszcze w tym roku

3 marca 2022, 14:00 Alert

Nawet bez nowych sankcji wobec Ukrainy jest możliwość zmniejszenia importu gazu z Rosji do Unii Europejskiej o jedną trzecią. Międzynarodowa Agencja Energii przedstawia dziesięciopunktowy plan działania omówiony z Komisją Europejską.

Plan MAE uniezależnienia Europy od gazu z Rosji. Grafika: MAE.
Plan MAE uniezależnienia Europy od gazu z Rosji. Grafika: MAE.

Da się pogodzić Europejski Zielony Ład z planem obniżenia dostaw gazu do Europy. MAE proponuje dziesięć działań mających obniżyć zależność od dostaw z tego kierunku. Przypomina, że Europa sprowadziła w 2021 roku 155 mld m sześc. gazu z Rosji, czyli około 45 procent całego importu do Unii.

– Nikt nie ma już złudzeń. Wykorzystanie przez Rosję gazu jako broni ekonomicznej i politycznej pokazuje, że Europa musi działać szybko, aby stawić czoła znacznej niepewności co do dostaw gazu z Rosji następnej zimy – powiedział dyrektor wykonawczy MAE Fatih Birol. – Obniżka naszej zależności od gazu rosyjskiego jest strategicznym imperatywem Unii Europejskiej – dodała komisarz unijna do spraw energetyki Kadri Simson. – Atak Rosji na Ukrainę to moment otrzeźwienia. Komisja przedstawi w przyszłym tygodniu szlak, którym może iść ku niezależności od gazu z Rosji tak szybko, jakt o możliwe – zapowiedziała.

Komisja Europejska ma przedstawić plan zwiększenia niezależności od gazu z Rosji. Część krajów członkowskich jak Polska i Litwa opowiada się za sankcjami na dostawy węglowodorów rosyjskich i porzuceniem dostaw gazu z tego kierunku.

Oto dziesięć punktów planu uniezależnienia Europy od gazu z Rosji według MAE:

  1. Nie podpisywać nowych kontraktów gazowych z Rosją, pozwalając na większą dywersyfikację dostaw w tym roku i następnych latach
  2. Zastępować dostawy z Rosji alternatywami w wolumenie około 30 mld m sześc. w ciągu roku
  3. Wprowadzić obowiązek minimalnych zapasów gazu (Komisja ma przedstawić taki postulat – przyp. Red.)
  4. Przyspieszyć rozwój farm wiatrowych i fotowoltaiki w celu obniżenia zużycia gazu o 6 mld m sześc. rocznie
  5. Zmaksymalizować wykorzystanie biogazu i energetyki jądrowej i zmniejszyć w ten sposób zapotrzebowanie o 13 mld m sześc. rocznie
  6. Wprowdzić krótkoterminowe rozwiązania podatkowe w celu ochrony odbiorców wrażliwych obniżające rachunki za energię pomimo wysokich cen gazu
  7. Przyspieszyć zastępowanie bojlerów gazowych pompami ciepła dając obniżkę zapotrzebowania o 2 mld m sześc. w rok
  8. Przyspieszyć poprawę efektywności energetycznej budynków oraz przemysłu dając obniżkę o 2 mld m sześc.
  9. Wspierać obniżkę ogrzewania o jeden stopień Celsjusza. Taka obniżka da 10 mld m sześc. gazu oszczędności w rok
  10. Zwiększyć wysiłek na rzecz dywersyfikacji i dekarbonizacji źródeł elastyczności systemu elektroenergetycznego, a przez to zerwać związek między dostawami gazu a bezpieczeństwem dostaw energii w Europie

– Środki te wprowadzone w tym roku mogłyby zmniejszyć import z Rosji o ponad jedną trzecią, a dodatkowe środki tymczasowe pozwoliłyby go zmniejszyć o ponad połowę przy jednoczesnej redukcji emisji. Szereg środków przdstawionych w naszym planie dziesięciopunktowym dotyczącym sektora dostaw gazu, elektryczności i odbiorców końcowych mógłby pozwolić Unii Europejskiej zmniejszyć import gazu z Rosji o ponad 50 mld m sześc. w rok – sumują autorzy raportu MAE.

Międzynarodowa Agencja Energii/Wojciech Jakóbik

Atak Rosji na Ukrainę podniósł ceny gazu na giełdzie już o ponad 20 procent