TAG: Lądowe farmy wiatrowe

Musimy nauczyć się bilansować system oparty w większości na źródłach zależnych od pogody – od strony technicznej i finansowej. W tym […]
W kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej ciągle wiele słyszy się o konieczności inwestowania w oze, w tym w elektrownie wiatrowe. Choć […]
Wraz z końcem 2022 roku weszło w życie rozporządzenie unijne ustanawiające ramy służące przyspieszeniu wdrażania rozwiązań w zakresie […]
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zwiększającą dostęp lądowej energetyki wiatrowej do gruntów w Polsce z tak zwaną poprawką Suskiego […]
– W czasach gdy na całym świecie nabiera tempa rozwój gospodarczy i coraz więcej firm decyduje się na korzystanie z zielonej energii, w […]
Liberalizacja ustawy ograniczającej lądowe farmy wiatrowe przeszła przez głosowanie w Sejmie. Czeka  na podpis prezydenta.
W uzgodnieniach z UE, tzw. kamieniach milowych, jest zapis, że wpływ na ustalenie odległości wiatraków od zabudowań powinna mieć lokalna […]
– Tylko dynamiczny rozwój OZE, a szczególnie energetyki wiatrowej może zapobiec wpadnięciu w tę gazową pułapkę – pisze Mikołaj […]
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej podaje, że gracze gospodarczy z USA i Niemiec dołączyli do apelu o liberalizację ustawy […]
– Nowelizowana ustawa odległościowa to nie także ograniczenie nowych inwestycji w zakresie farm wiatrowych. Regulacje te również mają […]
Sejm przyjął liberalizację ustawy odległościowej, której funkcjonowanie od 2016 roku spowolniło rozwój branży energetyki wiatrowej. Ta […]
Zadaniem przywrócenia elektrowniom wiatrowym ich należnego statusu oraz zwalczenia nieprawdziwych stereotypów na ich temat zajęło się […]
 – Możemy więc z nową energetyką walczyć, udawać, że się konwertujemy (ale nic nie robić), wprowadzać kolejne „sprytne” poprawki […]
Sejm przyjął w głosowaniu poprawkę posła Marka Suskiego zwiększającą minimalną odległość nowych elektrowni wiatrowych z 500 do 700 […]
– Zastąpienie zasady 10H minimalnym dystansem 500 m między wiatrakiem, a budynkiem mieszkalnym jest racjonalne. Zgadzali się na to eksperci, […]
– Biogaz i biomasa czy wiatraki? Jedno nie wyklucza drugiego – pisze Aleksander Tretyn ze stowarzyszenia Z energią o prawie w polemice […]
BloombergNEF (BNEF) przedstawia raport, z którego wynika, że Polska mogłaby pozostawić tylko jedną elektrownię węglową w rezerwie i polegać […]
Przyjmując poprawkę zmieniająca odległość minimalną wiatraka od zabudowań  500 na 700 metrów, politycy  zdecydują o wyrzuceniu do kosza […]
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej krytykuje pomysł prowadzenia referendum w sprawie budowy lądowych farm wiatrowych zaproponowany w […]
Polska energetyka pilnie potrzebuje przyspieszenia budowy nowych, odnawialnych mocy wytwórczych. W polskim parlamencie toczą się prace nad […]
Kontrowersyjna poprawka Marka Suskiego do ustawy o uwolnieniu farm wiatrowych na lądzie w Polsce ma być przedmiotem głosowania Sejmu we wtorek, […]
Nie ma jeszcze harmonogramu najbliższych obrad z ostateczną informacją o tematach posiedzenia Sejmu, ale prawdopodobnie liberalizacja ustawy […]
Wstępny harmonogram obrad Sejmu uwzględnia punkt poświęcony sprawozdaniu komisji ds. energetyki o rządowym projekcie liberalizacji ustawy […]
Pierwszego lutego o godz. 6.15 farmy wiatrowe pracowały z chwilową mocą 7 677 MW. Był to rekord. Będzie coraz więcej rekordów Odnawialnych […]
Ustawa odległościowa ma zostać zliberalizowana, jednakże branża lądowych farm wiatrowych licząca na tę zmianę jest zaskoczona nagłą […]
W czwartek po raz drugi w tym tygodniu odbyło się posiedzenie wspólne Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji […]
– Lobby wiatrakowe ukrywa przed Polakami generowane przez niestabilne instalacje wiatrowe koszty w pozostałych częściach systemu […]
Komisja sejmowa do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych przyjęła poprawkę do ustawy odległościowej ograniczającej budowę lądowych […]
Poseł Sebastian Kaleta z Solidarnej Polski uważa, że rządowy projekt liberalizacji ustawy odległościowej idzie za daleko. Jego klub może […]
Rządowy projekt liberalizacji ustawy odległościowej wygrał głosowanie w komisjach do spraw energetyki oraz samorządu. Trafi pod ich dalsze […]
Rządowy projekt liberalizacji przepisów ustawy odległościowej został przygotowany w toku szerokich konsultacji społecznych i jest obecnie […]
Komisja sejmowa zajmująca się energetyką pochyli się 24 stycznia wieczorem nad szeregiem projektów liberalizacji ustawy odległościowej, która […]
Pomimo istnienie zasady 10H produkcja energii elektrycznej z instalacji wiatrowych szybko rośnie. Tylko w latach 2018-2022 moce zainstalowane […]
Premier chce rychłej liberalizacji ustawy odległościowej blokującej lądowe farmy wiatrowe w Polsce, która jest jednym z warunków przekazania […]
Sejm przyjął nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która ma umożliwić przekazanie Polsce środków Krajowego Planu Odbudowy. RMF FM […]
Polacy mają zużywać mniej energii, a wiatraki mają się kręcić w najlepsze więc operator systemu elektroenergetycznego Polskie Sieci […]
Ze względu na niskie zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną, Krajowa Dyspozycja Mocy poleciła redukcję generacji wiatrowej na terenie […]
Według pełnomocnika rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii podmioty tej branży przeczekają trudny okres, by wrócić na ścieżkę rozwoju, […]
Chińczycy przegrali rywalizację o kontrolę nad terminalem kontenerowym w Gdyni z Filipińczykami. Stary-nowy właściciel zamierza sprowadzać […]
Po latach blokowania przez rząd Prawa i Sprawiedliwości rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie, jest nadzieja na przywrócenie normalności […]
Rząd rozważa powrót do liberalizacji ustawy odległościowej poprzez zmianę zasady 10H. Jednakże warunki budowy farm wiatrowych na lądzie mają […]
Inicjatywa Wschód złożona z aktywistek Młodzieżowego Strajku Klimatycznego i Agrounia będą protestować 28 października o godzinie 18.00 w […]
Polska Grupa Energetyczna zwiększyła moc farm wiatrowych na lądzie o 12 procent do 772 MW dzięki akwizycji trzech farm Radzyń, Ścieki i […]
Rząd zatwierdził liberalizację ustawy odległościowej pozwalającą budować lądowe farmy wiatrowe w Polsce w razie zgody społeczności lokalnych.
Analitycy Instytutu Jagiellońskiego tłumaczą w jaki sposób fotowoltaika i farmy wiatrowe obniżają hurtowe ceny energii.