Autor: Aleksander Tretyn
Zwiększenie elastyczności systemu elektroenergetycznego oraz wzrost udziału OZE w produkcji energii może  podnieść bezpieczeństwo […]
Na chwilę obecną, przy stosunkowo słabo rozwiniętym rynku magazynów energii, można ratować system elektroenergetyczny jedynie poprzez […]
Od wyborów minął nieco ponad miesiąc a w Sejmie znalazł się projekt liberalizacji przepisów dotyczących energetyki wiatrowej. Bartłomiej […]
W ostatnich miesiącach coraz więcej słychać o przyszłości rynku energii. Wypracowanie rozwiązań które będą stanowiły pewnego rodzaju […]
– Proces transformacji energetycznej można zestawić z górską wędrówką. Bez odpowiedniego przygotowania a także zaplanowania całej […]
15 października 2023 roku odbędą się wybory parlamentarne. BiznesAlert.pl wraz z Stowarzyszeniem „Z energią o prawie” zorganizował debatę […]
– Taryfa dynamiczna daje możliwość korzystania z energii elektrycznej wtedy, kiedy jej ceny są niższe – tłumaczy prezes Urzędu […]
Ostatnia nowelizacja Prawa Energetycznego wprowadza do krajowego porządku prawnego między innymi możliwość handlu partnerskiego energią […]
W ostatnim tygodniu lipca Sejm głosował nad przyjęciem poprawek Senatu do ustawy zmieniającej Prawo Energetyczne (UC 74), która w swej treści […]
Jedną z największych barier rozwoju nowych instalacji oze oprócz regulacji prawnych są również kwestie techniczne, związane z brakiem wolnych […]
Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło kolejne wyniki postępowania rozstrzygającego dotyczące obszarów morskich dla morskich farm wiatrowych […]
Wielu aktywistów oraz ruchów społecznych przekonuje, iż 100 procent energii ze źródeł odnawialnych w systemie jest w stanie zapewnić […]
Energetyka odnawialna w Polsce jest zakładnikiem własnego sukcesu. Pomimo wielu niedogodności regulacyjnych, branża OZE w Polsce nieustannie się […]
Nowe rekordy produkcji energii z fotowoltaiki nie powinny już stanowić sensacji ani powodów do zdziwień. Z miesiąca na miesiąc przybywa nowych […]
Polskie Elektrownie Jądrowe chcą w tym roku uzyskać trzy kluczowe decyzje w sprawie atomu na Pomorzu i podpisać umowę projektową z […]