Autor: Aleksander Tretyn
– W czasach gdy na całym świecie nabiera tempa rozwój gospodarczy i coraz więcej firm decyduje się na korzystanie z zielonej energii, w […]
Od początku 2023 roku Ministerstwo Infrastruktury stopniowo publikuje wyniki postępowań rozstrzygających dotyczących nowych lokalizacji nowych […]
– Nowelizowana ustawa odległościowa to nie także ograniczenie nowych inwestycji w zakresie farm wiatrowych. Regulacje te również mają […]
– Biogaz i biomasa czy wiatraki? Jedno nie wyklucza drugiego – pisze Aleksander Tretyn ze stowarzyszenia Z energią o prawie w polemice […]
W czwartek po raz drugi w tym tygodniu odbyło się posiedzenie wspólne Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji […]
Z miesiąca na miesiąc w Polsce przybywa liczba prosumentów. Najbardziej dynamiczny przyrost nowych instalacji mogliśmy zaobserwować w pierwszym […]
Coraz więcej mówi się o elektromobilności zarówno w pozytywnych jak i negatywnych aspektach. Społeczeństwo możemy podzielić na osoby […]
Polska jako jeden z nielicznych krajów Unii Europejskiej nadal nie posiada elektrowni jądrowej. Próby wybudowania takiego obiektu zostały […]
Przedsiębiorcy rozwijający odnawialne źródła energii stoją przed wieloma wyzwaniami. Oprócz zagadnień prawnych, związanych z niestabilną […]
Brak wolnych mocy przyłączeniowych, a tym samym częste odmowy uzyskania warunków przyłączeniowych wydawane przez operatorów sieci […]
Jako jeden z głównych czynników niedostatecznego rozwoju OZE w Polsce można wskazać niestabilną regulację prawną, która aż nadto komplikuje […]
Trwające prace legislacyjne nad wprowadzeniem zakazu importu paliw płynnych z Rosji mają wpłynąć na import LPG. Przepisy mają objąć zakaz […]
Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) wprowadza wiele zmian wynikających między innymi z dyrektywy RED II. Jeden z istotnych […]
Wzrost cen surowców energetycznych, wywołany wojną rosyjsko-ukraińską, w najbliższym czasie będzie dodatkowym bodźcem do przyspieszenia […]
Atak Rosji na Ukrainę przełożył się na wzrost cen wszystkich surowców energetycznych w tym węgla. Blisko trzy czwarte tego surowca Polska […]