Autor: Aleksander Tretyn
Przedsiębiorcy rozwijający odnawialne źródła energii stoją przed wieloma wyzwaniami. Oprócz zagadnień prawnych, związanych z niestabilną […]
Brak wolnych mocy przyłączeniowych, a tym samym częste odmowy uzyskania warunków przyłączeniowych wydawane przez operatorów sieci […]
Jako jeden z głównych czynników niedostatecznego rozwoju OZE w Polsce można wskazać niestabilną regulację prawną, która aż nadto komplikuje […]
Trwające prace legislacyjne nad wprowadzeniem zakazu importu paliw płynnych z Rosji mają wpłynąć na import LPG. Przepisy mają objąć zakaz […]
Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) wprowadza wiele zmian wynikających między innymi z dyrektywy RED II. Jeden z istotnych […]
Wzrost cen surowców energetycznych, wywołany wojną rosyjsko-ukraińską, w najbliższym czasie będzie dodatkowym bodźcem do przyspieszenia […]
Atak Rosji na Ukrainę przełożył się na wzrost cen wszystkich surowców energetycznych w tym węgla. Blisko trzy czwarte tego surowca Polska […]
Najnowsza nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) wprowadza nowy podmiot jakim ma być Krajowy Punkt Kontaktowy. Punkt ten ma […]
ZE PAK chce podjąć współpracę z samorządem Rybnika przy budowie Centrum Zielonej Energii, które będzie opierać się na zagospodarowaniu […]
Koalicja Obywatelska zaproponowała blokadę sprzedaży części Lotosu węgierskiemu MOL na 180 dni, aby stacje nie zostały przejęte przez Rosjan […]
Kilka tygodni temu, widmo blackoutu było mało realne, jednak sytuacja może ulec zmianie wskutek ataku Rosji na Ukrainę. Czy z racji deficytu […]
PGNiG OD otrzymał pierwszą rekompensatę na zamrożenie taryfowych cen gazu. Wpłata wyniosła 1,255 mld zł.
Prezes URE ogłosił wyniki pierwszej w 2022 roku aukcji kogeneracyjnej. Wygrało ją czterech wytwórców – Energa Kogeneracja, Miejskie […]
Tworzona Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego może zostać wyłączona w drodze ustawy z obowiązku zgłoszenia prezesowi Urzędu Ochrony […]
Pierwszy kwartał 2022 powoli zbliża się ku końcowi, a już doczekaliśmy się w nim drugiej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach […]