TAG: Enea Wytwarzanie

Witamy w relacji na żywo z konferencji POWERPOL, podczas której zostaną omówione kwestie kondycji i perspektyw sektora elektroenergetycznego i […]
– Enea wciąż większość energii elektrycznej wytwarza z węgla. Mamy jednak coraz więcej aktywów OZE. Rozwijamy projekty fotowoltaiczne […]
Operator gazociągów przesyłowych Gaz-System i ENEA Wytwarzanie podpisały porozumienie na zaprojektowanie przyłączenia Elektrowni Kozienice do […]
PKP Cargo zawarło umowę z Enea Wytwarzanie na przewóz węgla energetycznego transportem kolejowym na lata 2019/2020 – podało PKP Cargo w […]
Enea Wytwarzanie – spółka zależna Enei – prowadzi modernizację bloków energetycznych nr 9 i 10 Elektrowni Kozienice (o mocy 560 MW […]
Zaangażowanie Enei w Katowicki Holding Węglowy (KHW) przyniesie pozytywne efekty, jeśli operację tę poprzedzi rzetelna i skuteczna […]
Rada nadzorcza Enei Wytwarzanie zawiesiła prezesa Wacława Bilnickiego i delegowała ze swojego grona Dawida Klimczaka do czasowego wykonywania […]
(CIRE.PL) Rada Nadzorcza Enei Wytwarzanie zawiesiła Wacława Bilnickiego w czynnościach Prezesa Zarządu oraz Elżbietę Piwoński w czynnościach […]
(Enea) Enea Wytwarzanie chce zabezpieczyć pracę Elektrowni Kozienice i tym samym utrzymywać swoje zaangażowanie w stabilizowanie systemu […]
(Enea) Dobre wyniki Grupy Enea za I kwartał 2016 r. Latem Grupa przedstawi założenia do nowej strategii. Wyróżniające się na tle konkurencji […]
(Polska Agencja Prasowa) Enea myśli o nowych inwestycjach w wytwarzanie na węglu, nie wyklucza zaangażowania w projekt budowy bloku w Ostrołęce […]
(Enea) Enea Wytwarzanie wzmacnia swoje moce ze źródeł odnawialnych. Firma  oddała do użytku nową farmę wiatrową Baczyna o mocy 14,1 MW […]
(Enea) Przybicie tabliczki znamionowej oficjalnie potwierdziło udaną próbę ciśnieniową kotła nowego bloku powstającego w Elektrowni […]
W należącej do Enei elektrowni Kozienice uruchomiono nowoczesną nastawnię Dyżurnych Inżynierów Ruchu. Pomieszczenie to jest sercem […]
(Enea) Jeden z najważniejszych etapów budowy nowego bloku energetycznego 1075 MW w Enei Wytwarzanie zakończony sukcesem. Przeprowadzono udaną […]
(Enea) Wacław Bilnicki został nowym prezesem spółki, odpowiedzialnej w Grupie Enea za produkcję energii i ciepła. Pozostali nowi członkowie […]
(ISBnews) Enea dokonała odpisów na ok. 1,7 mld zł w sprawozdaniu finansowym oraz niemal 2,09 mld zł w jednostkowym, wynika z komunikatu spółki […]
Bogdanka zawarła z Eneą Wytwarzanie umowę roczną na dostawy węgla energetycznego w 2016 roku – podała Bogdanka w komunikacie. Wartość […]
Regionalny lider w dziedzinie biotechnologii – krakowska Selvita – podpisała umowę, na mocy której wyspecjalizowana w bioinformatyce spółka […]