Rządy Polski i Litwy rozmawiają o wspólnych projektach energetycznych

17 września 2020, 18:00 Alert

W czwartek odbyło się wspólne posiedzenie rządów Polski i Litwy. Jak podkreślił minister Kurtyka, polityka energetyczna pozostaje bardzo ważnym elementem dwustronnych stosunków polsko-litewskich.

Fot. Ministerstwo klimatu

– Cieszymy się, że kraje bałtyckie i Litwa wykazują taką determinację, aby pomyślnie zakończyć proces synchronizacji systemów elektroenergetycznych. Polska w pełni popiera te wysiłki. Finalizacja tego projektu i budowa Harmony Link znacząco zwiększą bezpieczeństwo energetyczne regionu poprzez zmniejszenie naszej zależności od krajów trzecich. Konieczne jest zaprzestanie transgranicznych zdolności przesyłowych po zakończeniu procesu synchronizacji, co zostało już uzgodnione przez Polskę, kraje Bałtyckie i KE w harmonogramie realizacji politycznej synchronizacji zawartym w czerwcu 2019 roku. Dzięki staraniom i determinacji ministra Vaičiūnasa, realizacja mapy drogowej i przebudowa transgranicznych zdolności przesyłowych jest bliższa niż kiedykolwiek – powiedział minister klimatu Michał Kurtyka.

Szef resortu klimatu zaznaczył również, że Polska podziela stanowisko Komisji, że Europejski Zielony Ład jest jednym z filarów unijnej strategii wyjścia z kryzysu związanego z COVID-19. – Istnieją jednak różne punkty wyjścia państw członkowskich. Dlatego niezbędne jest odpowiednie wsparcie ze strony Unii Europejskiej na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Liczymy na współpracę z Litwą w zakresie europejskiego prawa klimatycznego. Naszym priorytetem jest utrzymanie roli Rady Europejskiej w wyznaczaniu kamieni milowych polityki klimatycznej UE – zauważył. Jak przypomniał Michał Kurtyka, minister klimatu, zgodnie z projektem Polityki energetycznej Polski do 2040 roku, w krajowym miksie energetycznym coraz większą rolę odgrywać będą źródła odnawialne, co umożliwi przede wszystkim rozwój morskich farm wiatrowych (po 2025 r.). – Korzystając z okazji, chcę podziękować Litwie za współpracę w negocjacjach projektu Deklaracji Bałtyckiej na rzecz Morskiej Energetyki Wiatrowej, którą wspólnie z krajami z regionu Morza Bałtyckiego będziemy mogli podpisać 30 września w Szczecinie podczas konferencji „Pomeranian Offshore Wind Conference” – powiedział.

Minister energii Žygimantas Vaičiūnas podkreślił, że w krótkim czasie strategiczne partnerstwo z Polską zaowocowało konkretnymi i wymiernymi rezultatami w projekcie synchronizacji, który rozwinął się nieodwracalnie i jest realizowany z sukcesem. – Mamy jasny plan działania dotyczący tego, co będziemy robić do 2025 roku, kiedy państwa bałtyckie odłączą się od systemu rosyjskiego. Obie strony oczekują obecnie na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie finansowania największego projektu synchronizacji – morskiego połączenia Harmony Link. Powinno to nastąpić na początku października, a prace nad tym projektem postaramy się przyspieszyć. Stanowisko Litwy w sprawie elektrowni atomowej w Ostrowcu jest konsekwentne i niezmienne – stwarza ona zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa narodowego, a Litwa nie będzie kupować produkowanej tam energii elektrycznej. Łotwa i Estonia podjęły tę samą decyzję polityczną. Wsparcie ze strony Polski w kontekście przestrzegania wymogów dotyczących bezpieczeństwa jądrowego jest dla nas bardzo ważne – zaznaczył.

Ministerstwo Klimatu/Michał Perzyński