Polska i Litwa szykują się na rozwód energetyczny z Sowietami z Harmony Link czy bez

3 lutego 2023, 06:30 Alert

Jeden z głównych tematów rozmów polsko-litewskich w Warszawie był kabel podmorski Harmony Link oraz synchronizacja sieci elektroenergetycznej państw bałtyckich z systemem kontynentalnym, a tym samym desynchronizacji z posowieckim BRELL. Potencjalne opóźnienie kabla nie opóźni synchronizacji.

Rozmowy Polska-Litwa o Harmony Link i synchronizacji. Fot. Ministerstwo klimatu i środowiska.
Rozmowy Polska-Litwa o Harmony Link i synchronizacji. Fot. Ministerstwo klimatu i środowiska.

Drugiego lutego w resorcie klimatu doszło do spotkania ministra energii Litwy Dainiusa Kreivysa z minister klimatu i środowiska RP Anną Moskwą oraz pełnomocnikiem rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Mateuszem Bergerem. Jeden z głównych tematów to Harmony Link i synchronizacja państw bałtyckich. – Synchronizacja państw bałtyckich jest kluczowym i strategicznym projektem UE, co zostało podkreślone w politycznej mapie drogowej dot. wdrożenia synchronizacji sieci elektroenergetycznych państw bałtyckich z kontynentalną siecią europejską przez Polskę, podpisanej przez państwa bałtyckie, Polskę i Komisję Europejską w 2019 roku w Brukseli. Budowa Harmony Link jest jednym z kamieni milowych politycznej mapy drogowej dla projektów energetycznych – podaje resort klimatu.

– Wraz z barbarzyńską rosyjską agresją na Ukrainę znaczenie inwestycji energetycznych dla bezpieczeństwa regionalnego istotnie wzrosło. Dlatego konsekwentnie i wspólnymi siłami realizujemy projekty z tego obszaru – mówiła Anna Moskwa.

BiznesAlert.pl informował, że termin realizacji Harmony Link kabla może się przesunąć z 2025 roku. – Projekt jest prowadzony zgodnie z harmonogramem, jednak ze względu na trudną sytuację rynkową termin ukończenia Harmony Link może się zmienić – podawały Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Powody to spowolnienie gospodarcze, inflacja, problemy z łańcuchami dostaw.

Litewski Litgrid podawał w lipcu, że budowa Harmony Link może opóźnić się o 2-3 lata w stosunku do pierwotnego terminu w 2025 roku. Przedstawił jako powód rosnące zapotrzebowanie na kable w Europie. Należy jednak zaznaczyć, że synchronizacja państw bałtyckich z systemem kontynentalnym przez Polskę jest przygotowana bez Harmony Link, a Litwa deklarowała gotowość do niej w razie odłączenia od posowieckiego systemu BRELL przez Rosję prowadzącą inwazję na Ukrainie. Synchronizacja awaryjna Litwy, a co za tym idzie pozostałych państw bałtyckich: Łotwy i Estonii, mogłaby nastąpić dobę po ewentualnym odcięciu dostaw energii przez Rosję. Ryzyko pojawiło się w obliczu sporu o dostawy towarowe przez Litwę do Obwodu Królewieckiego będącego rosyjską eksklawą.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Wojciech Jakóbik

Megakabel Harmony Link z Polski może powstać później, ale nie opóźni rozwodu krajów bałtyckich z Rosją