Megakabel Harmony Link z Polski może powstać później, ale nie opóźni rozwodu krajów bałtyckich z Rosją

9 września 2022, 07:15 Alert

Podmorskie połączenie stałoprądowe Harmony Link miało połączyć Polskę oraz Litwę w 2025 roku. – Projekt jest prowadzony zgodnie z harmonogramem, jednak ze względu na trudną sytuację rynkową termin ukończenia Harmony Link może się zmienić – informują Polskie Sieci Elektroenergetyczne w komentarzu dla BiznesAlert.pl. Mimo to synchronizacja państw bałtyckich z systemem europejskim nie zostanie opóźniona wobec zagrożenia z Rosji.

Kabel HVDC. Fot. NKT
Kabel HVDC. Fot. NKT

– Harmony Link będzie podmorskim połączeniem prądu stałego między stacjami prądu zmiennego Żarnowiec a Darbenai. Projekt wspólnie realizują operatorzy z Polski i Litwy – PSE i Litgrid. PSE odpowiadają za budowę stacji konwerterowych, a Litgrid – ułożenie kabla. Dotychczas zrealizowano kluczowe etapy projektu: Harmony Link otrzymał wsparcie finansowe z unijnego mechanizmu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility), zakończono także analizy i badania (w tym badania środowiskowe), w tym badania dna morskiego oraz pozyskano większość pozwoleń i zgód administracyjnych – tłumaczą PSE.

Operator polskiej sieci przesyłowej energii elektrycznej podaje, że trwa procedura przetargowa związana z wyborem Przedstawiciela Zamawiających (firmę odpowiedzialną za sprawowanie technicznego nadzoru nad realizacją połączenia), Wykonawcy stacji konwerterowych oraz kabla, prowadzony jest także proces uzyskiwania pozostałych do pozyskania przez PSE i Litgrid pozwoleń i zgód administracyjnych. – Projekt jest prowadzony zgodnie z harmonogramem, jednak ze względu na trudną sytuację rynkową termin ukończenia Harmony Link może się zmienić – informują PSE.

PSE przypominają, że Harmony Link będzie miał długość ok. 330 km, w tym ok. 290 będzie stanowił odcinek morski. Interkonektor będzie wykorzystywał technologię HVDC i będzie zdolny do przesyłu prądu stałego o mocy nominalnej 700 MW. Harmony Link będzie drugim połączeniem elektroenergetycznym między Polską a Litwą – od 2016 r. działa napowietrzna linia LitPol Link, która łączy stacje Ełk i Alytus. Projekt Harmony Link jest współfinansowany ze środków unijnego mechanizmu Łącząc Europę, w ramach którego operatorzy otrzymają na realizację projektu Harmony Link łącznie ok. 500 mln euro.

Litewski Litgrid podawał w lipcu, że budowa Harmony Link może opóźnić się o 2-3 lata w stosunku do pierwotnego terminu w 2025 roku. Przedstawił jako powód rosnące zapotrzebowanie na kable w Europie. Należy jednak zaznaczyć, że synchronizacja państw bałtyckich z systemem kontynentalnym przez Polskę jest przygotowana bez Harmony Link, a Litwa deklarowała gotowość do niej w razie odłączenia od posowieckiego systemu BRELL przez Rosję prowadzącą inwazję na Ukrainie. Synchronizacja awaryjna Litwy, a co za tym idzie pozostałych państw bałtyckich: Łotwy i Estonii, mogłaby nastąpić dobę po ewentualnym odcięciu dostaw energii przez Rosję. Ryzyko pojawiło się w obliczu sporu o dostawy towarowe przez Litwę do Obwodu Królewieckiego będącego rosyjską eksklawą.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Litgrid/Wojciech Jakóbik

Litwa może połączyć się z Europą jeśli Rosja odetnie ją w energetyce za ograniczenia towarowe Obwodu Królewieckiego