PSE zainwestują ponad 4,5 mld złotych w rozbudowę sieci na Pomorzu do 2030 roku

15 grudnia 2020, 14:15 Alert

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) do 2030 roku zainwestują ponad 4,5 mld złotych w budowę nowych stacji elektroenergetycznych oraz linii napowietrznych najwyższych napięć na Pomorzu.

Rozbudowa sieci pod potrzeby offshore

Nowa infrastruktura ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne regionu. Pozwoli również na wyprowadzenie mocy z morskich farm wiatrowych. – Według prognoz w perspektywie kilkunastu lat do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego trafi nawet 11 GW mocy wyprodukowanej na Bałtyku – argumentuje PSE.

Dotychczas PSE wydały warunki przyłączenia do sieci dla projektów morskich farm o mocy ponad 8 GW, ale w planach inwestorów są już kolejne projekty. W polskiej części Bałtyku mogą powstać farmy o łącznej mocy nawet 11 GW, czyli dwukrotnie większej od mocy największej, działającej obecnie, polskiej elektrowni konwencjonalnej. – Budowa farm wiatrowych ma morzu będzie miała zatem kluczowe znaczenie dla transformacji energetycznej Polski – tłumaczy PSE.

Energia z morskiego wiatru może popłynąć do odbiorców tylko dzięki infrastrukturze stworzonej przez PSE – podkreśla Włodzimierz Mucha, wiceprezes PSE. – Wymaga to budowy dwóch nowoczesnych stacji elektroenergetycznych i około 300 km napowietrznych linii najwyższych napięć, umożliwiających bezpieczny odbiór energii z planowanych morskich farm wiatrowych oraz jej przesył do odbiorców w całym kraju – tłumaczy.

Offshore a HarmonyLink

PSE tłumaczy, że także temu celowi – jak o niezawodne działanie systemu elektroenergetycznego i bezpiecznego przesyłu wyprodukowanej mocy z morskiej energetyki wiatrowej służyć ma, m.in. program budowy stałoprądowego podmorskiego połączenia kablowego z Litwą Harmony Link. Nowe połączenie umożliwi synchronizację systemów elektroenergetycznych Litwy, Łotwy i Estonii z systemem Europy kontynentalnej. UE przyznała 500 mln euro dofinansowania na jego budowę.

– Łącznie na inwestycje w infrastrukturę przesyłową na północy Polski PSE w najbliższych latach przeznaczą ponad 4,5 mld złotych. Jest to jeden z największych programów, które obecnie realizujemy w kraju – zaznacza Włodzimierz Mucha.

Zgodnie z zatwierdzonym na początku czerwca br. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowym Planem Rozwoju Systemu Przesyłowego do 2030 r. PSE przeznaczą na inwestycje ponad 14 mld złotych. Spółka w ciągu kolejnych 10 lat zrealizuje ponad 170 inwestycji w całym kraju – budując ponad 3,5 tys. nowych i modernizując ponad 1,5 tys. istniejących już linii.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Bartłomiej Sawicki