TAG: Offshore
Ponad pięćdziesiąt podmiotów skierowało uwagi dotyczące projektu ustawy o morskich farmach wiatrowych. Dotyczą czasu trwania systemu wsparcia, […]
Norweski Equinor, który może zostać dostawcą gazu przez Baltic Pipe i uczestnikiem budowy polskich farm wiatrowych na morzu, otworzy biuro w stolicy Polski.
Rozwój energetyki wiatrowej w Niemczech został prawie zatrzymany. Fotowoltaika także rozwija się wolniej. Widać to po wynikach aukcji […]
Potencjał morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku można szacować na ponad 10 GW. Celem do 2030 roku jest budowa 5 GW w tej technologii – […]
W Brukseli trwają negocjacje nowego budżetu Unii Europejskiej. W związku z niepodpisaniem celu neutralności klimatycznej, Polska może otrzymać […]
PGE Baltica ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przyłącza Morskiej Farmy Wiatrowej […]
Wiatraki na morzu są wciąż odległą perspektywą, mimo że pierwsze pozwolenia lokalizacyjne zostały wydane w 2012 roku. Po wielu latach w […]
Miliard dolarów na Trójmorze to dużo z punktu widzenia pojedynczych projektów Polski oraz innych krajów, a mniej w kontekście przedsięwzięć […]
Troska o środowisko naturalne, a tym samym zapobieganie globalnemu ociepleniu dotyczy praktykowania odnawialnych źródeł energii, które nie […]
„USA są naszym głównym partnerem w obszarze energii, a współpraca ze Stanami Zjednoczonymi w tym zakresie ma dla nas strategiczne znaczenie” […]
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedstawiło koncepcję dalszego funkcjonowania szczecińskiego przedsiębiorstwa ST3 […]
Spółka PGE Baltica zakończyła badanie wietrzności na Morzu Bałtyckim w obszarach, gdzie budowane mają być morskie farmy wiatrowe. Proces ten […]
Biuro projektowo-konsultingowe PPU Nava Sp. z o.o. (Nava Ship Design Office) zaprezentowało polski projekt Nava WFSV 22, czyli statku określanego […]
Pod koniec ubiegłego roku rada dyrektorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) przyjęła zmienioną Politykę Pożyczek Energetycznych (ELP) […]
Morska energetyka wiatrowa staje się już trzecim, obok energetyki wiatrowej na lądzie i fotowoltaiki, opłacalnym odnawialnym źródłem energii […]