TAG: Offshore

Polska Grupa Energetyczna (PGE) i Ørsted podpisały szereg umów na statki potrzebne do instalacji turbiny wiatrowych na potrzeby projektu Baltica […]
– Po trudnym roku duńska firma Orsted (lider w branży morskich farm wiatrowych) ogłasza plany restrukturyzacyjne w ramach zaktualizowanej […]
Projekt Baltica 2 realizowany przez PGE i Orsted otrzymał ostatnie wymagane pozwolenie. Jednocześnie wszystkie niezbędne komponenty zostały zakontraktowane.
Można powiedzieć po raz kolejny, że rozwój rozpowszechnia się w myśl zasady 3D. Tym razem „D” to nie tylko wymiar (ang. dimension), ale […]
Polska Grupa Energetyczna (PGE) i Ørsted podpisały umowę z firmą Van Oord, która przetransportuje i zainstaluje fundamenty do projektu Baltica 2.
PGE Baltica rozpoczęła badania podłoża gruntu dla części lądowej dla morskiej farmy wiatrowej Baltica 1. Badania wykonuje polska firma Geoteko […]
– Ceny energii mają szerokie skutki społeczne i gospodarcze. Z punktu widzenia gospodarstw domowych uwolnienie cen energii wiązałoby się z […]
Ørsted wstrzymuje wypłatę dywidend do 2025 roku. Zmniejsza również plan rozwoju energetyki wiatrowej z 50 gigawatów do 35-38. Jest to skutek […]
[…] Powstają plany rozwoju sieci  tworzone na pięć, dziesięć lat do przodu. Są one skupione na centralnych inwestycjach, przez co […]
Niemiecki rząd zamierza znieść szereg ocen oddziaływania na środowisko przy budowie morskich farm wiatrowych.
2 lutego król Danii Fryderyk X oraz przedstawiciele polskiego i duńskiego rządu gościli na Ostrowie Brdowskim w Szczecinie, gdzie odbyła […]
Duńczycy otwierają budowę fabryki komponentów farm wiatrowych w Szczecinie i chcą razem z Polakami chronić Baltic Pipe.
PGE Baltica podpisała umowę z Geoquip Marine na wstępną kampanię geotechniczną dna morskiego dla projektu morskiej farmy wiatrowej Baltica 1 […]
Polacy i Duńczycy zbliżają się do ostatecznej decyzji inwestycyjnej o morskich farmach wiatrowych na Bałtyku. – Zrealizowanie tego etapu […]
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla infrastruktury przyłączeniowej […]
Orlen Neptun podpisał umowę z Zespołem Szkół nr. 4 w Szczecinie. W jej ramach będzie organizował wyjazdy i szkolenia dla uczniów […]
Ruszyła budowa bazy serwisowej na potrzeby morskiej farmy wiatrowej Baltic Power. To wspólny projekt Grupy Orlen i Northland Power z Kanady […]
– Opóźnienia mogą spowodować perturbacje wynikające z potrzeby poszukiwań portów instalacyjnych – pewnie na rzecz portów […]
Projekt budowy terminalu instalacyjnego w Gdańsku nadal jest w fazie projektu. Znów przesunięto termin składania ofert wiążących, tym razem […]
– Światowa zdolność do wytwarzania odnawialnej energii elektrycznej rośnie szybciej niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich trzech dekad, co […]
– Pierwsza energia z morskich farm wiatrowych ma popłynąć w 2026 roku, jednak termin ten jest dość mglisty, ponieważ porty instalacyjne […]
– Kierunek rozwoju krajów azjatyckich, zwłaszcza Chin, jest łatwy do przewidzenia. Ekspansja ekonomiczna w sektorze energetyki wiatrowej to […]
W 2023 roku w Europie zostało uruchomionych znacznie więcej turbin wiatrowych na morzu, niż kiedykolwiek wcześniej. Łączna moc przybrzeżnych […]
Polska Grupa Energetyczna (PGE) i Ørsted, jej duński partner, podpisały umowę z wykonawcą przyłącza lądowego na potrzeby morskiej farmy […]
Windar Polska zamierza zbudować do 2026 roku fabrykę fundamentów i wież morskich farm wiatrowych w Szczecinie. To kolejna inwestycja tego typu w regionie.
Gaz-System poinformował o wykonaniu odwiertów geotechnicznych w Gdańsku. Jest to część prac projektowych w ramach powstawania nowego terminalu […]
Budowa jakiegoś wielkiego polskiego przemysłu wiatrowego przy okazji inwestycji w morskie farmy wiatrowe na Bałtyku okazała się iluzją i […]
Fundacja Wind Industry Hub stworzyła raport, między innymi zawarto w nim dziesięć punktów, które usprawnią rozwój energetyki wiatrowej […]
Polska Grupa Energetyczna (PGE) i Ørsted, jej duński partner, podpisały umowę na instalację turbin wiatrowych na Morzu Bałtyckim […]
Duński Orsted znany z planów wobec Polski podjął ostateczną decyzję inwestycyjną w sprawie projektu Hornsea 3 w Wielkiej Brytanii pomimo kryzysu branży.
Orlen deklaruje, że w 2024 roku ponad połowa instalacji spółki wydobywających gaz w Norwegii będzie zasilana z OZE.
– Polityka energetyczno-klimatyczna będzie jednym z najpoważniejszych wyzwań dla każdej ekipy rządzącej Polską w ciągu najbliższych […]
Orlen podpisał umowę z norweską firmą Horisont Energi, zyskując połowę udziałów w koncesji Polaris. Umożliwi ona magazynowanie CO2 pod […]
Polska Grupa Energetyczna i duński Orsted podpisały umowę z firmą DNV, która zajmie się certyfikacją poszczególnych elementów składających […]
Polska Grupa Energetyczna (PGE) i General Electric (GE Wind France SAS i GE Power) podpisały dokument ws. współpracy przy testowym projekcie […]
W duńskim mieście Esbjerg już w przyszłym roku będzie można zamknąć elektrociepłownię gazową, bo uruchomiona zostanie największa pompa […]
Greenpace, informuje, że  nowo przyznane koncesje na wydobycie ropy i gazu znajdują się na terenach chronionych. Według organizacji problem […]
Dziewięć krajów Europy Północnej wspólnie zatwierdziło nowy program działań w zakresie współpracy przy rozwoju energetyki wiatrowej na […]
Polska Grupa Energetyczna (PGE) i duńska firma Ørsted mają podjąć ostateczną decyzję inwestycyjną w sprawie inwestycji offshorowych do […]
Orlen Neptun rozpoczął cykl szkoleń skierowany do uczniów zainteresowanych pracą na morskich farmach wiatrowych czy terminalu instalacyjnym. W […]
Państwo niemieckie będzie dotować producenta OZE po to, aby podniósł się z kryzysu za kilka lat. Na razie przynosi miliardowe straty.
– Polska dysponuje niewielkimi zdolnościami ochrony infrastruktury krytycznej. Nie jest to zwrot, którym chciałbym obrazić służby […]
Trzeci kwartał 2023 roku przyniósł największemu polskiemu koncernowi szereg znaczących osiągnięć oraz obiecujących projektów. Wyniki […]
Konfederacja Lewiatan przedstawiła 18 rekomendacji, które przyspieszą rozwój OZE i poprawią efektywność energetyczną. Wśród nich są […]
– W lipcu dokonano nowelizacji ustawy określającej między innymi użycie Sił Zbrojnych w obronie infrastruktury krytycznej na morzu, takiej […]