TAG: Bałtyk
– Intencją rządu jest utrzymanie miejsc pracy w ST3 Offshore i kontynuacja pracy spółki – powiedział w Sejmie podsekretarz stanu w […]
Spółka LOTOS Asfalt zawarła roczny kontrakt z Polską Żeglugą Bałtycką na dostawy niskosiarkowych paliw RMD80 oraz MGO, które napędzać […]
Agencja Bloomberg, powołując się na anonimowego przedstawiciela koncernu Allseas, podała, że wszystkie jednostki wycofały się z budowy Nord […]
Najwyższy Sąd Administracyjny Finlandii utrzymał w mocy decyzję regionalnych władz kraju, które zgodziły się na poprowadzenie przez fińską […]
Senat nie wprowadził poprawek do ustawy o podziale między Polską a Danią tzw. szarej strefy – obszaru Bałtyku, na którym nie dokonano […]
Na początku sierpnia załogi statków „Apatyth”, „Bazalt” i platformy LOTOS Petrobaltic operującej na złożu B8 ćwiczyły zwalczanie […]
(Polska Agencja Prasowa) Ograniczenie zagrożenia awariami w czasie poszukiwań i wydobycia węglowodorów na polskich wodach morskich to główny […]
Dziś, 29 lutego br., w Mini­ster­stwie Ener­gii w War­sza­wie, odbywa się spo­tka­nie grupy robo­czej pro­jektu BRILLANT (Bal­tic […]
(Neftegaz/Gaz-System/Piotr Stępiński/Wojciech Jakóbik) Należąca do państwa fińska spółka Gasum podjęła decyzję o porzuceniu budowy […]
– Dzisiaj możemy świętować, ale świętować będziemy krótko. Trzeba dalej ciężko pracować nad tym, żeby polską marynarkę wojenną […]
Komisja Europejska pozytywnie oceniła wszystkie wnioski złożone w konkursie CEF, w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020. Oznacza […]
KOMENTARZ Wojciech Krzyczkowski WysokieNapiecie.pl Terminale importowe LNG pierwotnie projektowano i budowano w zasadzie tylko w jednym celu – […]
Blisko 1,8 mld zł to wartość projektu, dzięki któremu zajmująca się poszukiwaniem oraz wydobyciem ropy i gazu spółka LOTOS Petrobaltic, ma […]
Spółka celowa, zależna od LOTOS Petrobalticu, zawarła z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Bankiem Pekao SA […]
– Wiele lat temu, na Bałtyku, na koncesjach Gaz Północ i Gaz Południe, Petrobaltic wykonał najpierw wstępne badania geofizyczne, potem […]