Polska i kraje bałtyckie dostaną pieniądze na synchronizację. Najwięcej na Harmony Link

14 grudnia 2020, 11:00 Alert

Operatorzy sieci elektroenergetycznej z Polski i krajów bałtyckich podpisali umowę o dofinansowanie procesu synchronizacji z największymi środkami na połączenie elektroenergetyczne Harmony Link.

Harmony Link. Fot. Litgrid
Harmony Link. Fot. Litgrid

Polskie Sieci Elektroenergetyczne podpisały z operatorami systemów przesyłowych Estonii (Elering), Litwy (Litgrid) i Łotwy (AST) oraz unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci (ang. Innovation and Networks Executive Agency, INEA) umowę grantową na dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę przesyłową, powstającą w ramach tzw. drugiego etapu synchronizacji. Łączne dofinansowanie z instrumentu Łącząc Europę (ang. Connecting Europe Facility, CEF) wynosi 719,7 mln euro.

Komitet Koordynacyjny CEF przyznał projektom kluczowym realizowanym w ramach synchronizacji maksymalne możliwe dofinansowanie, wynoszące 75 procent ich całkowitej wartości. PSE podają, że największa część dofinansowania, 493 mln euro, zostanie przeznaczona na budowę Harmony Link, nowego połączenia elektroenergetycznego między Polską a Litwą. – Projekt synchronizacji jest istotny dla pełnej integracji państw bałtyckich ze wspólnym europejskim rynkiem energii elektrycznej, zapewniając przy tym bezpieczny przesył energii elektrycznej. Realizacja projektu Harmony Link zapewni także warunki do lepszej współpracy gospodarczej. Obecnie Estonia, Litwa i Łotwa wraz z Rosją, Białorusią i innymi państwami są częścią systemu IPS/UPS – informują PSE.

Harmony Link to połączenie elektroenergetyczne mające połączyć Polskę i Litwę dzięki kablowi HVDC, który ma powstać do 2025 roku i pozwolić krajom bałtyckim na synchronizację bałtyckiego systemu elektroenergetycznego z kontynentalnym przez system polski. Budowa Harmony Link ruszy w 2023 roku.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Wojciech Jakóbik

Virbickas: Ukończenie Harmony Link do 2025 roku to wyzwanie, ale możliwe do zrealizowania