Harmony Link: Polacy nadzorują przygotowania do rozwodu krajów bałtyckich z Rosjanami

1 marca 2021, 15:45 Alert

Kabel podmorski mający połączyć Polskę i Litwę przez Morze Bałtyckie wymaga badań dna morskiego. Są prowadzone pod nadzorem firmy ILF Consulting Engineers Polska. Projekt pozwoli zsynchronizować sieci elektroenergetyczne państw bałtyckich z kontynentalnymi i zdesynchronizować z posowieckim systemem BRELL.

Harmony Link. Fot. Litgrid
Harmony Link. Fot. Litgrid

Kabel prądu stałego HVDC między Polską a Litwą o nazwie Harmony Link ma umożliwić synchronizację systemu elektroenergetycznego krajów bałtyckich z kontynentalnym, europejskim. Ma to się stać do 2025 roku i pozwolić na rozłączenie z posowieckim systemem BRELL.

– Obecnie ILF Polska sprawuje nadzór nad badaniami dna morskiego. Przeanalizowana ma zostać trasa o długości około 290 km. Działania rozpoczęły się w lutym 2021 roku. Raport z badań posłuży do opracowania strategii układania i ochrony kabla prądu stałego (HVDC) – podaje ILF.

ILF Polska/Wojciech Jakóbik

Virbickas: Ukończenie Harmony Link do 2025 roku to wyzwanie, ale możliwe do zrealizowania