TAG: Elektrociepłownia Żerań
Warszawskie siostry, czyli Elektrociepłownie Siekierki i Żerań od dawna zmieniają oblicze. Ukoronowaniem ich przemiany będzie budowa bloków […]
Polimex-Mostostal poinformował o zawarciu aneksu do umowy na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań.
-Najnowocześniejsza jednostka gazowo-parowa w Polsce już w przyszłym roku ogrzeje mieszkańców Warszawy. Dzięki niej EC Żerań będzie mógł […]
W ramach inwestycji polegającej na dostarczeniu gazu do budowanego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań, Gaz-System wykonał dwa […]
Wojewoda mazowiecki umorzył postępowanie w sprawie ponownego rozpoznania wniosku o pozwolenie na budowę gazociągu, który ma zaopatrzyć w paliwo […]
– Z początkiem października rozpoczyna się budowa 10 km gazociągu wysokiego ciśnienia DN500, który połączy Tłocznię Rembelszczyzna z […]
Polski atom przegrał z wyborami samorządowymi. Rząd prawdopodobnie chce skrócić o niego front walki politycznej, dlatego odkłada decyzję na […]
Pracownicy GAZ-SYSTEM, PGNIG TERMIKA oraz PG Wody Polskie, w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi, wzięli udział w akcji porządkowania terenów […]
PGNiG Termika rezygnuje z ubiegania się o dofinansowanie z tzw. planu Junckera budowy bloku gazowo-parowego w EC Żerań – wynika z informacji […]
Na temat opóźnień w realizacji krajowych projektów energetycznych pisze „Rzeczpospolita”.
Centrum Idei Gospodarczo-Ekonomicznej (CIGE) zorganizowało debatę pt. „Walka ze smogiem od hasła do efektów”. Podczas wydarzenia doszło do […]
Rozszczelnienie gazociągu DM500 pod Poznaniem, a następnie zapłon gazu wskazuje po raz kolejny, że nie ma rzeczy niezawodnych – pisze prof […]
W środę, 15 listopada 2017 r. PGNiG Termika podpisała umowę na realizację inwestycji budowy kotłowni szczytowej w EC Żerań.
W środę 25 października dojdzie do podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań. Nowa […]
Na poważnie ruszyły przygotowania do jednej z najważniejszych inwestycji w infrastrukturę gazową – gazociągu, który zasili nowy blok na […]