NIK przyjrzy się cenom energii i likwidacji barier OZE

29 stycznia 2020, 13:45 Alert
Warszawa siedziba NIK
Źródło: wikipedia.org

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) przeprowadzi kontrolę działań organów Państwa na rzecz stabilizacji cen energii elektrycznej. Sprawdzi także, czy bariery w rozwoju systemu wykorzystywania OZE są skutecznie likwidowane.

Stabilizacja cen

W środę NIK opublikowała plan pracy Izby na bieżący rok. W ramach planowanych kontroli, kontrolerzy sprawdzą działania organów państwa na rzecz stabilizacji tych cen.

Ceny energii

W 2019 roku drogą ustawy zostało podjęte zamrożenie cen energii na poziomie z czerwca 2018 roku dla gospodarstw domowych, a później także dla mikro i małych przedsiębiorców, szpitali i jednostek sektora finansów publicznych. Realizacja kontroli jest planowana na marzec i kwiecień tego roku. Akceptacja informacji ma odbyć się na początku 2021 roku.

Likwidacja barier rozwoju OZE

Kolejna kontrola będzie dotyczyć Odnawialnych Źródeł Energii. – Jednym z kluczowych zagadnień jest bilans energetyczny i gospodarka surowcowa. Zasobów nie przybywa, stąd konieczność intensyfikacji wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) – czytamy w uzasadnieniu. Kontrolerzy sprawdzą, czy bariery w rozwoju systemu wykorzystywania OZE są skutecznie likwidowane.

Odpady i niedobory wody

Izba przyjrzy się też systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi i transgranicznemu przemieszczaniu odpadów. – Jego prawidłowe funkcjonowanie to także gwarancja należytej dbałości o warunki ekologiczne, w których żyjemy – czytamy w sprawozdaniu.

W planie na 2020 rok znalazła się kontrola efektywności działań mających zapobiegać niedoborom wody w rolnictwie. – Polska pustynnieje, dlatego zagadnienie to należy do jednej z najpilniejszych spraw do zbadania – czytamy w informacji NIK.

Bartłomiej Sawicki

Premier powołał pełnomocnika rządu do spraw OZE