Grabowski: Specustawa węglowodorowa zachęci inwestorów do poszukiwań gazu łupkowego w Polsce

30 grudnia 2014, 09:08 Energetyka

Jak czytamy w „Pulsie Biznesu”, minister środowiska Maciej Grabowski pozostaje optymistą, jeżeli chodzi o perspektywy wydobywania w Polsce gazu łupkowego.
Grabowski zwraca uwagę, że na zainteresowanie potencjalnymi złożami gazu łupkowego w naszym kraju wpływa m.in. niska obecnie cena paliw węglowodorowych, ale z drugiej strony — opuszczanie przez inwestorów Ukrainy czy dopuszczenie szczelinowania hydraulicznego w Niemczech – czytamy w „Pulsie Biznesu”.

Szczelinowanie hydrauliczne w USA.

Argumentuje on też, że do szukania w Polsce gazu łupkowego inwestorów ma zachęcać specustawa węglowodorowa, która według zapowiedzi ministra skarbu Włodzimierza Karpińskiego ma zostać przyjęta przez rząd w I kw. przyszłego roku. Ustawa ma skrócić m.in. czas oczekiwania na decyzje administracyjne, które inwestor musi uzyskać przed rozpoczęciem prac.

Gazeta przypomina, że na podstawie wyników około 60 odwiertów dokonanych w ostatnich latach Państwowy Instytut Geologiczny pracuje nad uaktualnieniem raportu na temat zasobów i potencjału gazu łupkowego oraz tight gazu w Polsce. Raport ma być gotowy w drugim kwartale przyszłego roku.

Źródło: Puls Biznesu/CIRE.PL