MŚ: Polska Agencja Geologiczna nie będzie się dublować z Polskim Instytutem Geologicznym

31 maja 2019, 06:15 Energetyka

Portal BiznesAlert.pl zapytał ministerstwo środowisko o stan prac na Polską Agencją Geologiczną, która ma przejąć zadania dotyczące  poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, pozyskiwania i przeróbki surowców mineralnych.

Siedziba PIG. Fot. PIG
Siedziba PIG. Fot. PIG

Stan prac nad Polską Agencją Geologiczną 

Jak przypomina Ministerstwo Środowiska, projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej (PAG) został przyjęty w dniu 2 kwietnia 2019 r. przez Radę Ministrów i przekazany do Sejmu. – Proces legislacyjny jest na etapie parlamentarnym. Na 80. posiedzeniu Sejmu, w dniu 26 kwietnia br. odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o PAG. Wobec złożonych wniosków o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu Marszałek Sejmu przeniósł na następne posiedzenie Sejmu głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Na 81. posiedzeniu Sejmu w dniu 15 maja 2019 r. wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy o PAG nie został przyjęty i projekt ustawy został skierowany do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  precyzuje resort.

Zadania PAG, a zadania PIG

Ministerstwo pytany czy do delegowania zadań potrzebna jest nowa jednostka i czy nie można było pozostawić tego także w PIG, Ministerstwo podkreśla, że przekazany do Sejmu projektu ustawy o PAG zakłada  możliwość udzielania wsparcia finansowego przez PAG na przedsięwzięcia polegające na rozwoju nowych metod i technologii w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, pozyskiwania i przeróbki surowców mineralnych itp. – Wsparcie może być udzielone min. jednostkom naukowym (w tym instytutom badawczym). Nie zachodzi zatem sytuacja, w której PAG powołany zostaje do delegowania zadań. PAG będzie realizował swoje zadania samodzielnie. Z kolei PIG-PIB, jako instytut badawczy nie powinien zajmować się wykonywaniem zadań państwa, lecz badaniami naukowymi. W tym zakresie odsyłam do uzasadnienia projektu ustawy o PAG – czytamy w odpowiedzi ministerstwa

Na pytanie o to,  czy nowo powstała agencja będą się dublować się z PIG, resort wyjaśnia, że zadania PIG-PIB oraz PAG nie będą się pokrywać, bowiem PIG-PIB – z chwilą powołania PAG – nie będzie już pełnił zadań państwowej służby geologicznej. Zadanie te zostały inkorporowane do zadań własnych PAG. Jednocześnie PIG-PIB będzie mógł się skupić na zadaniach naukowych i w sensie praktycznym stanie się zapleczem naukowym nowo powstałej agencji wykonawczej – Polskiej Agencji Geologicznej.

Zatrudnienie 

Na pytanie o zatrudnienie w PAG oraz w PIG, resort precyzuje, że projekt ustawy o PAG zakłada płynne przejęcie zadań państwowej służby geologicznej, pełnionej dotychczas przez PIG-PIB. – Ustawa zakłada przejęcie mienia wykorzystywanego do wykonywania zadań państwowej służby geologicznej. Zgodnie z treścią projektu ustawy o PAG przekazanego do Sejmu RP wszyscy pracownicy wykonujący zadania państwowej służby geologicznej otrzymają nowe warunki pracy i płacy od PAG. Przyjęcie warunków oznacza, że stają się oni pracownikami PAG. Oznacza to, że intencją ustawodawcy jest zachowanie i wykorzystanie obecnego potencjału kadrowego PIG-PIB – wyjaśnia ministerstwo.