Andrzej Gąsiewicz został p.o. dyrektora PIG

1 grudnia 2015, 16:28 Alert
PIG
Siedziba PIG. Fot. PIG

(Teresa Wójcik)

Kolejna zmiana nastąpiła w Państwowym Instytucie Geologicznym-Państwowym Instytucie Badawczym. Mgr Roman Smółka nie jest już pełniącym obowiązki dyrektora Instytutu. W dniu 27 listopada Minister środowiska prof. dr. Jan Szyszko powierzył pełnienie obowiązków dyrektora tej placówki dr. hab. Andrzejowi Gąsiewiczowi, profesorowi nadzwyczajnemu PIG-PIB.

Prof. Gąsiewicz będzie pełnić obowiązki dyrektora PIG „do czasu powołania nowego dyrektora Instytutu”.

PIG-PIB jest najstarszym instytutem naukowym o zasięgu i znaczeniu ogólnopolskim. Został złożony 7 maja 1919 r. na mocy uchwały Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej. Ma bogaty dorobek naukowy. Instytut współpracuje z naukowymi ośrodkami geologicznymi w kilkudziesięciu krajach świata. Jako członek EuroGeoSurveys, organizacji zrzeszającej 33 europejskich służb geologicznych, uczestniczy w przygotowaniu opracowań realizowanych pod jej patronatem. Czynnie bierze udział  w pracach europejskich grup eksperckich, doradzających odpowiednim strukturom Komisji Europejskiej. PIG-PIB pełni w kraju obowiązki Państwowej Służby Geologicznej.

W lutym 2009 r. Rada Ministrów przyznała PIG status Państwowego Instytutu Badawczego.