Cementownie w Polsce inwestują w technologię CCS przez rosnące koszty emisji CO2

22 kwietnia 2024, 09:00 Alert

Warszawa – Branża cementowa w Polsce zwraca się ku technologii wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla (CCS), aby zmniejszyć koszty zakupu uprawnień do emisji CO2. Wskazują, że kluczowe jest wsparcie finansowe oraz zmiana prawa, aby ruszyć z inwestycjami w tej dziedzinie  – pisze Polska Agencja Prasowa (PAP).

Źródło: freepik
Źródło: freepik

Według danych Stowarzyszenia Producentów Cementu (SPC), przemysł cementowy odpowiada za 3,8% całkowitej emisji CO2 w Polsce, co przekłada się na 310 mln ton rocznie. Mimo to, branża osiągnęła znaczący postęp, zastępując 80% węgla paliwami alternatywnymi i redukując emisje o ponad 30%. Maciej Sypek (prezes Holcim Polska) podkreślił, że 63% emisji CO2 z cementowni to emisja tzw. procesowa, którą trudno zredukować. Zgodnie z mapą drogową branży, cementownie muszą ograniczyć emisje o 40% do 2030 roku, a osiągnąć neutralność emisyjną do 2050 roku. Alternatywą, jak zaznaczył Sypek, jest technologia CCS.

Do 2030 roku planowane jest wychwycenie i magazynowanie 2,5 mln ton CO2 w Polsce, co zapowiedział Sypek. Koszty uprawnień do emisji CO2 znacząco wzrosły w latach 2017-2023, osiągając wartość 100 euro za tonę. Spodziewany jest dalszy wzrost cen w najbliższej dekadzie. Mariusz Adamek (prezes Cementowni Ożarów) wskazał na potrzebę długofalowej strategii dekarbonizacji, która uwzględnia technologię CCS oraz konieczność nowelizacji prawa energetycznego. Apeluje również o wsparcie finansowe dla branży.

Obecnie Holcim Polska realizuje pierwszy w Polsce projekt inwestycji w technologię CCS. Projekt otrzymał finansowanie unijne w wysokości 264 mln Euro, z czego 80% przeznaczone jest na inwestycje. Planowane jest rozpoczęcie wychwytu i magazynowania CO2 na Morzu Północnym w 2028 roku, o czym informował Maciej Sypek. Włodzimierz Chołuj z Cemex Polska apeluje o stworzenie możliwości transportu CO2 do portów nad Bałtykiem, co ułatwiłoby składowanie gazu na Morzu Północnym.

Z danych GUS wynika, że produkcja cementu w Polsce w 2023 roku spadła o 11,9% rok do roku, a import z Ukrainy wzrósł o ponad 350%, stanowiąc 50% całości importu cementu do Polski. Branża cementowa w Ukrainie nie jest obciążona kosztami emisji CO2, co stawia ją w korzystniejszej pozycji na rynku.

Polska Agencja Prasowa / Mateusz Gibała