TAG: Główny Urząd Statystyczny

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego ceny towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2024 roku wzrosły rok do roku o 3,9 […]
Zmiana władzy to okazja do ciekawej dyskusji o reformach w energetyce. Należy zacząć je jednak od uwolnienia danych z sektora, który pod tym […]
GUS podał wstępny szacunek inflacji za grudzień 2022 roku. Ceny w ujęciu rocznym wzrosły o 16,6 procent, wobec 17,5 procent w listopadzie […]
– Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w październiku 2022 roku 
w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego […]
W tym miesiącu spadła produkcja węgla kamiennego. Główny Urząd Statystyczny podaje, że w kontrze odnotowano wzrost produkcji gazu ziemnego w […]
– Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szacunku we wrześniu 2022 roku w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku […]
W sierpniu nastąpiły zmiany w produkcji węgla. Główny Urząd Statystyczny odnotował spadek wydobycia węgla kamiennego, natomiast zaobserwowano […]
Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2022 roku wzrosły o 16,1 procent rok do roku […]
Główny Urząd Statystyczny podaje, że produkcja energii elektrycznej spadła o 8,5 procent rok do roku, natomiast produkcja węgla kamiennego […]
GUS podaje, że ceny paliw wzrosły o 9,4 procent w ciągu miesiąca, za energię płacimy ponad 30 procent więcej niż rok temu, a 33,3 procent […]
Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował, że w styczniu 2022 roku spadła produkcja energii elektrycznej, gazu ziemnego i węgla kamiennego.
– Społeczeństwo potrzebuje pełnej informacji do podejmowania świadomych decyzji w swoich sprawach. Obecna sytuacja energetyczna pokazuje […]
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wydobycie gazu ziemnego w Polsce wzrosło we wrześniu o 0,4 procent rok do roku, do poziomu […]
Do sprawy wynagrodzeń górników wraca „Rzeczpospolita” odnosząc się do ubiegłotygodniowych publikacji na ten temat. Dziennik zwraca […]
Produkcja węgla kamiennego w czerwcu 2019 r. w Polsce w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego spadła o 12,4 proc. i wyniosła 4.704 […]