GUS: Styczeń przyniósł spadek produkcji energii elektrycznej, gazu ziemnego i węgla kamiennego

23 lutego 2022, 12:00 Alert

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował, że w styczniu 2022 roku spadła produkcja energii elektrycznej, gazu ziemnego i węgla kamiennego.

Siedziba GUS w Warszawie. Źródło: Wikipedia

Energia elektryczna

Produkcja energii elektrycznej spadła o 3,1 procent rok do roku i wyniosła 15,34 TWh w styczniu 2022 roku (w ujęciu miesięcznym spadła o 10,9 procent) – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Gaz ziemny

Według danych GUS, produkcja gazu ziemnego (w stanie ciekłym lub gazowym) spadła o 2,2 procent rok do roku do 500 hm sześc. w styczniu 2022 roku. W ujęciu miesięcznym odnotowała spadek o 2,4 procent.

Węgiel kamienny

Produkcja węgla kamiennego spadła o 1,4 procent rok do roku, do 4,39 mln ton w styczniu 2022 roku (spadek o 8,2 procent m/m). Jeśli chodzi o węgiel brunatny, produkcja wyniosła 5,05 mln ton, co oznacza wzrost o 13,2 procent w skali roku i spadek o dziewięć procent w ujęciu miesięcznym.

Główny Urząd Statystyczny/ISBnews/Jędrzej Stachura

Jakie skutki wywołały wichury w energetyce?