GUS pokazał jak inflacja rośnie rekordowo przez kryzys energetyczny

15 września 2022, 11:30 Alert

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2022 roku wzrosły o 16,1 procent rok do roku. Kryzys energetyczny sprawia, że prąd, gaz i węgiel podrożały o 40,3 procent rok do roku.

GUS podaje, że prąd, gaz i węgiel podrożały o 40,3 procent w porównaniu z ubiegłym rokiem. Ceny nośników energii wzrosły o 3,8 procent w skali miesiąca, z czego opał o 12,1 procent, a energia cieplna o 2,2 procent.

Wpływ zmian cen wybranych grup towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2022 r. (w p. proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego)

Wpływ zmian cen wybranych grup towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2022 r.
(w p. proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego). Źródło: GUS

W sierpniu 2022 roku w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 2,4 procent) oraz żywności (o 1,6 procent), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,62 i 0,40 punktów procentowych. Niższe ceny w zakresie transportu (o 5,1 procent) oraz odzieży i obuwia (o 0,5 procent) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,54 i 0,02 punktów procentowych.

W porównaniu z sierpniem 2022 roku, GUS odnotował wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 23,9 procent), żywności (o 18,1 procent), transportu (o 19,5 procent), restauracji i hoteli (o 16,7 procent) oraz rekreacji i kultury (o 12,6 procent).

Główny Urząd Statystyczny/Jędrzej Stachura

To nie koniec podwyżek stóp procentowych? Kryzys energetyczny napędza inflację