TAG: PGE

Rząd planuje wprowadzić zmiany dla spółek energetycznych i górniczych, w tym zerowy zysk netto w 2023 roku. Po zapowiedzi premiera, akcje […]
W mediach pojawiły sie ostatnio informację o tym, że rząd planuje wprowadzić dodatkową opłatę do rachunków aby pokryć budowę elektrowni […]
Polska Grupa Energetyczna (PGE) finalizuje przejęcie podmiotu ważnego dla bezpieczeństwa energetycznego – poinformował wicepremier i […]
PGE Paliwa, spółka z Grupy PGE, rozpoczęła sprzedaż importowanego węgla dla klientów instytucjonalnych, przedsiębiorców, którzy w swojej […]
Zmienność produkcji źródeł, która zależy od pogody musi być wsparta w systemie magazynami energii, zdolnymi do szybkiej zmiany trybu pracy […]
Elementy niezbędne do ukończenia budowy Elektrowni Dolna Odra przez Grupę PGE, przyjadą do Polski z pięciu miejsc świata. Rozpoczął się […]
Niestety obecny system handlu emisjami CO2 stawia nas w roli ofiary i zmusza do zakupu pozwoleń do emisji na rynku wtórnym od instytucji, które […]
Projektowanie i budowa morskich systemów energetycznych to nowa specjalność na kierunku oceanotechnika na Politechnice Gdańskiej. Jej partnerem […]
PGE Energia Odnawialna otrzymała pozwolenie na budowę dwóch kolejnych farm fotowoltaicznych PV Gutki 1 i PV Gutki 2. Instalacje o łącznej mocy […]
Rzeczniczka ministerstwa środowiska Czech Petra Roubiczkova poinformowała we wtorek, że kolejny przedstawiony przez Polskę projekt umowy ws […]
Należąca do PGE spółka PGE Baltica i Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku zakończyły trwający od początku 2020 roku projekt badawczy […]
Strona polska otrzymała od Czechów propozycję treści jednego ze spornych artykułów w sprawie Turowa. – Analizujemy ją i będziemy o tym […]
– Wiele państw już teraz ma problem z osiągnięciem 40 procent redukcji emisji, a dajemy sobie cel 55 procent. Papier wszystko przyjmie, gorzej […]
Podczas rozmów kuluarowych na Forum Ekonomicznym w Krynicy prezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Wojciech Dąbrowski zapowiedział szereg […]
BiznesAlert.pl dotarł do projektu umowy społecznej rządu z sektorem energetycznym. Zakłada ona rozwój technologii niskoemisyjnych oraz osłony […]
Trzeciego sierpnia Polska Grupa Energetyczna Energia Odnawialna wraz z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej zorganizowała wyjazd studyjny […]
Zakładamy, że system wsparcia dla magazynów energii powinien być w formie aukcji, oddzielnego systemu wsparcia. Obecnie jednak nie ma regulacji w […]
Akcjonariusze PGE podczas walnego zgromadzenia podjęli decyzję o niewypłacaniu dywidendy i przekazaniu całego zysku z 2020 roku na kapitał […]
Zapraszamy na relację na żywo z konferencji EEC Online, w której skupialiśmy się na wątkach dotyczących energetyki i klimatu. Materiał był […]
Roszczenia strony czeskiej są niezrozumiałe. Z punktu widzenia analiz geologicznej dostępność wody po stronie czeskiej przy kopalni tego typu […]
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przychylił się do wniosku Czech i w piątek nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne podkreślają, że wyłączenie bloków w Elektrowni Bełchatów, które miało miejsce 17 maja 2021 roku nie […]
Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał rację władzom gminy Złoczew w sprawie obowiązywania planu zagospodarowania przestrzennego z 2017 roku […]
Zapowiedziane zbycie udziałów w pierwszym projekcie elektrowni jądrowej w Polsce na rzecz Skarbu Państwa pozytywnie wpływa na profile kredytowe […]
Projekt wydzielenia aktywów węglowych zakłada, że elektrownie węglowe zostaną wydzielone z PGE, Enei i Tauronu – poinformował […]
Władze śląsko-dąbrowskiej Solidarności zaapelowały do premiera Mateusza Morawieckiego o pilną interwencję mającą na celu zablokowanie […]
PGE, Enea, KGHM i Tauron podpisały ze Skarbem Państwa umowę sprzedaży udziałów w spółce PGE EJ 1 za 531,36 mln zł. Spółki poinformowały o […]
Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła, podczas spotkania z dziennikarzami w ramach cyklu „Kawa z kogeneracją” […]
Polska Grupa Energetyczna podtrzymuje zobowiązanie dotyczące utrzymania węglowego charakteru Elektrowni Rybnik do 2030 roku, jak zapisano to w […]
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna podsumowała działania rekultywacyjne terenów poeksploatacyjnych w pobliżu bełchatowskiej odkrywki […]
Stosowane w kopalni Turów środki ochrony są skuteczne, a dalsze wydobycie było uzgodnione także ze stroną niemiecką – tak spółka PGE […]
W 2020 roku, na terenie Wrocławia i Gminy Siechnice przyłączonych zostało do sieci ciepłowniczej 113 obiektów o łącznym zapotrzebowaniu 55,34 […]
Należące do PGE Energia Ciepła elektrociepłownie Zielona Góra i Kraków zostały docenione za działalność społeczną w swoim otoczeniu.
Grupa PGE wypełnia zobowiązania, zapoczątkowane w 2017 roku, dotyczące porządkowania aktywów ciepłowniczych. Elektrociepłownia Szczecin i […]
Polska Grupa Energetyczna rozpoczyna pierwszy etap budowy magazynów energii, które mają stabilizować rozproszone odnawialne źródła energii […]
– PGE zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku i zaoferować swoim klientom sto procent zielonej energii. Dlatego będziemy […]
W listopadzie 2020 roku PGE Baltica wybrała Ordtek Limited jako wykonawcę tzw. strategii UXO (ang. unexploded ordnance). Ma ona zdefiniować […]
Konferencja EuroPOWER to doroczne spotkanie biznesmenów, polityków i ekspertów z obszaru energetyki i forum wymiany myśli, jak powinna […]
Podczas wirtualnej debaty zorganizowanej przez EurActiv minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka i wiceprezes PGE Paweł Cioch opowiadali o […]
4 listopada w Bełchatowie rozpoczął się cykl spotkań zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej z pracownikami spółek z Grupy Kapitałowej PGE […]
– W ciągu kilku miesięcy – być może na początku roku 2021 – powinna być decyzja dotycząca koncesji dla kopalni odkrywkowej w […]
Na wirtualnej konferencji zorganizowanej przez EurActiv prezes PGE Wojciech Dąbrowski mówił o transformacji w kierowanej przez niego spółce.
Największa grupa energetyczna w Polsce – PGE – opublikowała nową strategię, w tym przewidywane zmiany w zatrudnieniu w perspektywie […]
Konsorcjum, w którego skład wchodzi m.in. PGNiG i PGE złożyło wstępną, niewiążącą ofertę nabycia działalności ciepłowniczej i […]
Polska Grupa Energetyczna, Tauron i Enea powinny połączyć się natychmiast po przekazaniu aktywów węglowych osobnemu podmiotowi tak, aby […]