TAG: PGE

– Po trudnym roku duńska firma Orsted (lider w branży morskich farm wiatrowych) ogłasza plany restrukturyzacyjne w ramach zaktualizowanej […]
Projekt Baltica 2 realizowany przez PGE i Orsted otrzymał ostatnie wymagane pozwolenie. Jednocześnie wszystkie niezbędne komponenty zostały zakontraktowane.
– Nie musimy nazywać tego NABE, ale proces wydzielenia musi się dokonać. Jeśli dojdzie do zmiany rządu, to osoby, które przejmą […]
PGE Systemy, PGE Dystrybucja i Nokia Solutions and Network podpisały umowę na zakup i wdrożenie sieci teletransmisyjnej mobile backhaule. Ma ona […]
Polska Grupa Energetyczna (PGE) i duńska firma Ørsted mają podjąć ostateczną decyzję inwestycyjną w sprawie inwestycji offshorowych do […]
PGE Kogeneracja podała wyniki za lipiec, sierpień oraz wrzesień. Odpisy na Fundusz Różnicy Cen i uprawnienia do emisji CO2 odbiły się na […]
PGE Ventures, zajmująca się inwestycją w startupy, sprzedała swoje udziały w spółce PySENSE. Decyzja ta podyktowana jest spełnieniem celów […]
PGE Energetyka kolejowa podpisała umowę z Kolejami Mazowieckimi. Porozumienie dotyczy modernizacji sieci trakcyjnej sekcji napraw i eksploatacji […]
Polska Grupa Energetyczna (PGE) została odznaczona za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii przedsiębiorstwo w konkursie „The Best Annual Report 2022”.
PKP Intercity podpisało list intencyjny z PGE Energetyka Kolejowa, ma on ułatwić tworzenie ekologicznej, niskoemisyjnego transportu kolejowego […]
PGE podaje w swoim komunikacie, że część ich klientów może liczyć na obniżki za 2023 rok. Wszystko dzięki nowelizacji rozporządzenia. 
Jak podaje PGE Energia Odnawialna spółka podpisała umowę o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej […]
– Mamy zdywersyfikowane dostawy energii elektrycznej. Jesteśmy bezpieczni, bo mamy węgiel, mamy polski węgiel. Jesteśmy bezpieczni […]
Prezydent Yoon Suk-yeol poinstruował członków Rady Państwa, aby „podjęli odważne działania personalne, jeśli jej członkowie zajmą […]
Koreańskie KHNP, które może kiedyś postawić atom w Pątnowie, zaangażowało już stu ludzi w projekt PGE PAK Energia Jądrowa.
– Zrealizowanie wszystkich inwestycji w energetykę jądrową to koszt ok. 1 bln zł, poinformował wicepremier, minister aktywów państwowych […]
– Nowy mechanizm będzie skuteczniej chronił odbiorców ciepła sieciowego przed wpływem trudnego otoczenia makroekonomicznego na ceny […]
Rząd planuje wprowadzić zmiany dla spółek energetycznych i górniczych, w tym zerowy zysk netto w 2023 roku. Po zapowiedzi premiera, akcje […]
W mediach pojawiły sie ostatnio informację o tym, że rząd planuje wprowadzić dodatkową opłatę do rachunków aby pokryć budowę elektrowni […]
Polska Grupa Energetyczna (PGE) finalizuje przejęcie podmiotu ważnego dla bezpieczeństwa energetycznego – poinformował wicepremier i […]
PGE Paliwa, spółka z Grupy PGE, rozpoczęła sprzedaż importowanego węgla dla klientów instytucjonalnych, przedsiębiorców, którzy w swojej […]
Zmienność produkcji źródeł, która zależy od pogody musi być wsparta w systemie magazynami energii, zdolnymi do szybkiej zmiany trybu pracy […]
Elementy niezbędne do ukończenia budowy Elektrowni Dolna Odra przez Grupę PGE, przyjadą do Polski z pięciu miejsc świata. Rozpoczął się […]
Niestety obecny system handlu emisjami CO2 stawia nas w roli ofiary i zmusza do zakupu pozwoleń do emisji na rynku wtórnym od instytucji, które […]
Projektowanie i budowa morskich systemów energetycznych to nowa specjalność na kierunku oceanotechnika na Politechnice Gdańskiej. Jej partnerem […]
PGE Energia Odnawialna otrzymała pozwolenie na budowę dwóch kolejnych farm fotowoltaicznych PV Gutki 1 i PV Gutki 2. Instalacje o łącznej mocy […]
Rzeczniczka ministerstwa środowiska Czech Petra Roubiczkova poinformowała we wtorek, że kolejny przedstawiony przez Polskę projekt umowy ws […]
Należąca do PGE spółka PGE Baltica i Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku zakończyły trwający od początku 2020 roku projekt badawczy […]
Strona polska otrzymała od Czechów propozycję treści jednego ze spornych artykułów w sprawie Turowa. – Analizujemy ją i będziemy o tym […]
– Wiele państw już teraz ma problem z osiągnięciem 40 procent redukcji emisji, a dajemy sobie cel 55 procent. Papier wszystko przyjmie, gorzej […]
Podczas rozmów kuluarowych na Forum Ekonomicznym w Krynicy prezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Wojciech Dąbrowski zapowiedział szereg […]
BiznesAlert.pl dotarł do projektu umowy społecznej rządu z sektorem energetycznym. Zakłada ona rozwój technologii niskoemisyjnych oraz osłony […]
Trzeciego sierpnia Polska Grupa Energetyczna Energia Odnawialna wraz z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej zorganizowała wyjazd studyjny […]
Zakładamy, że system wsparcia dla magazynów energii powinien być w formie aukcji, oddzielnego systemu wsparcia. Obecnie jednak nie ma regulacji w […]
Akcjonariusze PGE podczas walnego zgromadzenia podjęli decyzję o niewypłacaniu dywidendy i przekazaniu całego zysku z 2020 roku na kapitał […]
Zapraszamy na relację na żywo z konferencji EEC Online, w której skupialiśmy się na wątkach dotyczących energetyki i klimatu. Materiał był […]
Roszczenia strony czeskiej są niezrozumiałe. Z punktu widzenia analiz geologicznej dostępność wody po stronie czeskiej przy kopalni tego typu […]
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przychylił się do wniosku Czech i w piątek nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne podkreślają, że wyłączenie bloków w Elektrowni Bełchatów, które miało miejsce 17 maja 2021 roku nie […]
Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał rację władzom gminy Złoczew w sprawie obowiązywania planu zagospodarowania przestrzennego z 2017 roku […]
Zapowiedziane zbycie udziałów w pierwszym projekcie elektrowni jądrowej w Polsce na rzecz Skarbu Państwa pozytywnie wpływa na profile kredytowe […]
Projekt wydzielenia aktywów węglowych zakłada, że elektrownie węglowe zostaną wydzielone z PGE, Enei i Tauronu – poinformował […]
Władze śląsko-dąbrowskiej Solidarności zaapelowały do premiera Mateusza Morawieckiego o pilną interwencję mającą na celu zablokowanie […]
PGE, Enea, KGHM i Tauron podpisały ze Skarbem Państwa umowę sprzedaży udziałów w spółce PGE EJ 1 za 531,36 mln zł. Spółki poinformowały o […]
Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła, podczas spotkania z dziennikarzami w ramach cyklu „Kawa z kogeneracją” […]