PGE modernizuje wielki magazyn energii na górze Żar

7 czerwca 2024, 08:15 Alert

PGE Energia Odnawialna, spółka należąca do Grupy PGE, rozpoczęła kompleksową modernizację Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka Żar (ESP Porąbka Żar). Jest to część większego procesu modernizacyjnego mającego na celu poprawę infrastruktury technologicznej obiektu – czytamy w komunikacie.

Obecnie w ESP Porąbka Żar trwa remont zbiornika górnego, a to wymusiło tymczasowe odstawienie elektrowni i opróżnienie zbiornika w okresie od 1 maja do 30 września 2024 roku. Prace obejmują frezowanie skarp i dna zbiornika, wykonanie warstwy drenażowej i warstwy szczelnej oraz modernizację dolnego i górnego ujęcia wody wraz z torem wodnym. Jednocześnie przeprowadzany jest remont rozdzielni 220 kV.

Planowane przywrócenie eksploatacji zbiornika górnego nastąpi 30 września 2024 roku. W październiku planowane jest rozpoczęcie wymiany czterech turbozespołów, poczynając od demontażu pierwszego z nich. Na czas tych prac z eksploatacji wyłączony będzie jedynie modernizowany hydrozespół, pozostałe będą działały bez przerwy.

Modernizacja ma na celu zwiększenie efektywności operacyjnej elektrowni, zmniejszenie pracochłonności i częstotliwości napraw oraz dostosowanie instalacji do obecnych i przyszłych potrzeb regulacyjnych i rynkowych.

Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka Żar jest drugą co do wielkości elektrownią tego typu w Polsce, po Elektrowni Żarnowiec. Jest to również jedyna w Polsce elektrownia podziemna. Jako zbiornik dolny wykorzystuje Jezioro Międzybrodzkie, natomiast zbiornik górny, całkowicie sztuczny, znajduje się na szczycie Góry Żar. Ze względu na trwające prace remontowe, elektrownia jest zamknięta dla zwiedzających. Zamknięcie nie wpływa na dostępność innych atrakcji turystycznych w regionie oraz na Górze Żar, które pozostają otwarte dla turystów.

PGE Energia Odnawialna, będąca częścią Grupy Kapitałowej PGE, jest największym producentem zielonej energii w Polsce. Spółka zarządza 21 farmami wiatrowymi, 29 elektrowniami wodnymi, 4 elektrowniami szczytowo-pompowymi oraz 39 farmami fotowoltaicznymi, o łącznej zainstalowanej mocy przekraczającej 2540 MW.

Polska Grupa Energetyczna / Mateusz Gibała

PGE chce przyspieszyć budowę magazynu energii w Żarnowcu