PGE chce przyspieszyć budowę magazynu energii w Żarnowcu

4 czerwca 2024, 12:45 Alert

Grupa PGE przystępuje do postępowania zakupowego na zaprojektowanie i budowę bateryjnego magazynu energii elektrycznej w formule pod klucz. Planowany magazyn ma osiągnąć moc do 263 MW i minimalną pojemność 900 MWh. Inwestycja zlokalizowana będzie w sąsiedztwie Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żarnowiec.

Dariusz Marzec, prezes PGE, z wizytą w Kompleksie Turów. Źródło: PGE

Rosnący udział odnawialnych źródeł energii w Polsce powoduje wzrost zapotrzebowania na magazynowanie energii w systemie elektroenergetycznym. Grupa PGE przyspiesza inwestycje w bateryjne magazyny energii, co ma przyczynić się do poprawy stabilności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) oraz zapewnić stabilne przychody dla firmy.

Postępowanie przetargowe będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Formalne wszczęcie postępowania planowane jest na przełom czerwca i lipca 2024 roku. Już teraz PGE publikuje warunki udziału w przetargu, które muszą spełniać wykonawcy. Projekt magazynu energii w Żarnowcu ubiega się o dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Ogłoszenie informacyjne dotyczące warunków przetargu zostało opublikowane 30 maja 2024 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz jest dostępne w Systemie Zakupowym Grupy PGE. Planowany magazyn energii przy ESP Żarnowiec będzie największą tego typu instalacją w Europie. Będzie świadczył regulacyjne usługi systemowe na rzecz Operatora Sieci Przesyłowej oraz bilansował lokalne farmy wiatrowe, a także przyszłe farmy wiatrowe PGE na Morzu Bałtyckim. Projekt posiada już podpisaną umowę przyłączeniową, uruchomioną spółkę celową, promesę koncesji na magazynowanie energii oraz zgłoszenie do certyfikacji ogólnej na rynek mocy.

PGE / Mateusz Gibała

Lipka: Czas na protest przeciwko zaoraniu atomu w Polsce (FELIETON)