Prawo
 Energetyka będzie zarządzana na coraz wyższym poziomie cyfryzacji. Prawodawstwo musi odpowiedzieć na wyzwania internetu rzeczy i zapewnić jej […]
Biuro ministra ds. UE Konrada Szymańskiego zgłosiło uwagi do projektu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach […]
14 października 2020 roku przedstawiciele rządów Izraela i Libanu rozpoczęli przełomowe rozmowy na temat praw morskich przysługujących obu […]
Przywódcy państw unijnych będą dyskutować na temat klimatu, w tym po raz pierwszy o nowym celu klimatycznym na 2030 rok. – Znalezienie […]
Polska chce budować gospodarkę wodorową. Rodzący się sektor ma mieć jak największy udział kapitału polskiego, ale potrzebuje wiedzy z zagranicy.
W ciągu ostatniej dekady nastąpił szybki wzrost w branży energetycznej Wietnamu. Zapotrzebowanie na energię elektryczną w tym kraju znacznie […]
Sektor morskich farm wiatrowych w Polsce ma pochłonąć 120 mld złotych i wygenerować od 60 do 77 tys. nowych miejsc pracy. Potrzebne są jednak […]
Gaz-System informuje, że wprowadza zmiany w ogólnych warunkach umowy przesyłowej. Mają one zwiększyć ochronę interesów uczestników rynku […]
Republika Czeska najprawdopodobniej pozwie Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czeskie ministerstwo środowiska i spraw […]