Prawo
Z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wynika, że rząd planuje przyjąć projekt noweli o systemie rekompensat dla sektorów i […]
Komisja sejmowa do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych poparła projekt nowelizacji ustawy o OZE, który m.in. zmienia definicję małej […]
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) podała, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla […]
14 lipca Komisja Europejska opublikuje pakiet kilkunastu aktów prawnych pod szyldem Fit for 55. Będzie to oficjalny początek dyskusji na temat […]
Trzeciego lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o prawie energetycznym, która wprowadza do polskiej elektroenergetyki Operatora […]
Wchodzi w życie duża nowelizacja Prawa energetycznego. Nowe przepisy mają usprawnić polską energetykę i rozpocząć jej stopniową […]
Związki zawodowe, które 28 maja tego roku zawarły z rządem umowę społeczną dotyczącą m.in. tempa i zasad transformacji górnictwa, […]
Ministerstwo klimatu i środowiska (MKiŚ) przekazało pakiet rozporządzeń do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. MKiŚ […]
– Zmiany w ustawie o OZE powinny zlikwidować niekorzystne dla systemu energetycznego przewymiarowanie instalacji fotowoltaicznych, a tym samym […]