Prawo

Sąd Okręgowy w Gdańsku oddalił powództwo o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa w sprawie wycofania akcji spółki z […]
Przedsiębiorcy rozwijający odnawialne źródła energii stoją przed wieloma wyzwaniami. Oprócz zagadnień prawnych, związanych z niestabilną […]
– Energetyka wiatrowa jest potrzebna dziś bardziej niż wcześniej. Tylko za pomocą szybkiego rozwoju farm wiatrowych możemy szybko […]
– Opozycja mówi, że w obszarze OZE w Polsce nic się nie dzieje. Jest wręcz odwrotnie. Chcę powiedzieć samorządowcom, że osiągnęliśmy […]
– PKN Orlen jest w każdej chwili gotowy porzucić dostawy ropy z Rosji. Jeśli zostanie nałożone embargo lub sankcje na ropę rosyjską, to […]
Brak wolnych mocy przyłączeniowych, a tym samym częste odmowy uzyskania warunków przyłączeniowych wydawane przez operatorów sieci […]
Obecnie paliwa gazowe stosowane w Unii Europejskiej (UE) zdominowane są przez gaz ziemny- paliwo kopalne. Aby osiągnąć cele klimatyczne na 2030 […]
– Odblokowanie zasady 10H i jej zliberalizowanie będzie impulsem do rozwoju instalacji wiatrowych – powiedział prezes Urzędu Regulacji […]
Jako jeden z głównych czynników niedostatecznego rozwoju OZE w Polsce można wskazać niestabilną regulację prawną, która aż nadto komplikuje […]
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach w przeciwdziałaniu agresji na Ukrainę. Nakłada ona między innymi zakaz […]
Lądowe elektrownie wiatrowe pozwalają produkować najczystszą i najtańszą energię elektryczną. W aktualnej sytuacji geopolitycznej dynamiczny […]
Senat przyjął z poprawkami ustawę sankcyjną, która zakłada między innymi embargo na import węgla z Rosji oraz Białorusi. Wniesiona poprawka […]
Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności zgłosiła swoje uwagi do projektu planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i […]
 – Projekt rewizji dyrektywy IED istotnie zwiększa obowiązki i niezbędne nakłady inwestycyjne dla operatorów elektrowni i […]
W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę […]
Eksperci WiseEuropa przygotowali raport „Czy opodatkowanie emisji dwutlenku węgla może być progresywne? Analiza proponowanych reform […]
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 2009 roku ustanowiła ramy prawne bezpiecznego  geologicznego składowania dwutlenku węgla i dała […]
W Ukrainie, tuż za naszą wschodnią granicą, trwa wojna. Sytuacja wymusza więc rewizję polityki energetycznej państwa oraz zmianę podejścia […]
Trwające prace legislacyjne nad wprowadzeniem zakazu importu paliw płynnych z Rosji mają wpłynąć na import LPG. Przepisy mają objąć zakaz […]
Klaster energii jest rodzajem społeczności energetycznej, uregulowanym na gruncie ustawy o OZE. Jego celem jest zapewnienie możliwości zrzeszania […]
Ostatnie wydarzenia geopolityczne sprawiły, że powstało wiele pytań związanych z przyszłością sektora energetycznego oraz zapewnieniem […]
Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) wprowadza wiele zmian wynikających między innymi z dyrektywy RED II. Jeden z istotnych […]
Atak Rosji na Ukrainie nieco odwrócił uwagę od transformacji energetycznej Unii Europejskiej i związanych z tym problemów Polski. Tymczasem […]
Wzrost cen surowców energetycznych, wywołany wojną rosyjsko-ukraińską, w najbliższym czasie będzie dodatkowym bodźcem do przyspieszenia […]
W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczpospolitej […]
Ministerstwo klimatu i środowiska przygotowało kampanię informacyjną dotyczącą nowego systemu rozliczeń na potrzeby prosumentów – systemu […]
– Polska nie może jednostronnie zerwać umów na import ropy z Rosji, bo naraziłaby się na wysokie odszkodowania, takie decyzje powinny […]
W ministerstwie klimatu i środowiska odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. morskiej energetyki wiatrowej. To kolejny etap prac […]
Port Gdańsk ogłosił postępowanie konkursowe, mające na celu wyłonienie dzierżawcy zainteresowanego zalądowieniem obszaru morskiego […]
Najnowsza nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) wprowadza nowy podmiot jakim ma być Krajowy Punkt Kontaktowy. Punkt ten ma […]
PGNiG poinformowało, że Sąd Apelacyjny w Sztokholmie oddalił skargę Gazpromu o uchylenie wyroku Trybunału Arbitrażowego dotyczącego cen gazu […]
Każde nowe rozwiązanie legislacyjne wymaga praktycznej weryfikacji z punktu widzenia polskiego sektora elektroenergetycznego, jego ograniczeń i […]
Pierwszy kwartał 2022 powoli zbliża się ku końcowi, a już doczekaliśmy się w nim drugiej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach […]
Na stronie Rządowego Procesu Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zakłada on […]
– Obawiam się, że dłużej będą trwały sprawy legislacyjne i licencjonowania niż sama budowa SMR-ów. Chciałbym jasnego zdefiniowania […]
– Konwencja z Montreux wprowadziła obowiązujące międzynarodowe przepisy dotyczące ruchu okrętów wojennych w krajach nadmorskich akwenu […]
W ostatnich lata ruch prosumentów energii odnawialnej odcisnął wyraźne piętno na polskiej energetyce. Z danych Agencji Rynku Energii wynika, że […]
W związku ze wskazaniem gminy Choczewo jako lokalizacji pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad […]
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE dotyczącą gminnych projektów fotowoltaicznych. Zmiany mają umożliwić samorządom terytorialnym […]
Zarząd Polskiej Grupy Górniczej (PGG) i związkowcy podpisali porozumienie, które będzie regulowało zasady wzrostu płac w 2022 roku. Średnie […]
Miks energetyczny to określenie struktur wytwórczych energii w danym kraju. W dobie transformacji energetycznej oraz polityki klimatycznej […]
W poprzednim miesiącu do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw […]
Podczas środowego głosowania, Senat opowiedział się za przyjęciem ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze […]
Podczas środowego posiedzenia senatu nie zostały zgłoszone żadne poprawki do nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii w zakresie […]
W czwartej edycji programu Mój prąd z dotacji zakup domowego magazynu energii najprawdopodobniej będą mogli korzystać prosumenci korzytastający […]