Hennig-Kloska: Ustawa wiatrakowa ma trafić do parlamentu po wakacjach

10 lipca 2024, 09:15 Alert

Minister klimatu i środowisk Paulina Hennig-Kloska poinformowała we wtorek we Wrocławiu, że tzw. ustawa wiatrakowa powinna trafić do parlamentu po wakacjach, a projekt jest już uwzględniony w wykazie prac rządu.

Farmy wiatrowe. Fot.; Energa
Farmy wiatrowe. Fot.; Energa

– Wczoraj uzyskaliśmy wpis tego projektu do wykazu prac rządu. Projekt przewiduje 500 metrów odległości turbin wiatrowych od zabudowy na lądzie i 1500 metrów od najbardziej cennych w ptactwo obiektów przyrodniczych – powiedziała Hennig-Kloska.

Dodała, że teraz projekt zostanie poddany wstępnej dyskusji międzyresortowej, a następnie trafi do konsultacji społecznych.

– Wierzę, że po wakacjach będziemy mogli nad nim pracować w parlamencie – powiedziała szefowa resortu klimatu.

Zgodnie z założeniami opublikowanymi w poniedziałek w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, główne proponowane zmiany w ustawie dotyczącej inwestycji w elektrownie wiatrowe obejmują zniesienie zasady 10H, czyli zakazu budowy turbin wiatrowych w odległości mniejszej niż 10-krotność wysokości turbiny od budynków. Nowa minimalna odległość między turbinami a zabudową mieszkaniową ma wynosić 500 metrów, a od parków narodowych, rezerwatów i obszarów Natura 2000 – 1500 metrów.

Przewidziany jest pakiet zmian w przepisach planistycznych dotyczących budowy elektrowni wiatrowych, umożliwiający lokowanie takich elektrowni na podstawie Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego. Proces planistyczny ma zostać ujednolicony z ogólnymi zasadami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ministerstwo klimatu zapowiada również „usprawnienie regulacyjne” mechanizmu udostępnienia co najmniej 10 proc. mocy elektrowni wiatrowej mieszkańcom w formule prosumenta wirtualnego lub kooperatyw energetycznych.

Planowane są również zmiany w ustawie Prawo energetyczne, dotyczące przepisów o sumowaniu mocy mikroinstalacji i magazynów energii. Obecna regulacja preferuje magazyny energii o mocy nieprzekraczającej mocy zainstalowanej mikroinstalacji, natomiast nowe przepisy mają zachęcać prosumentów do instalowania większych magazynów energii niż moc elektryczna mikroinstalacji. Skutkiem tego będzie odciążenie sieci elektroenergetycznej, ponieważ nadwyżki energii mogłyby być magazynowane, zamiast wprowadzane do sieci w okresach szczytowej podaży.

W założeniach znalazł się również pakiet regulacji dotyczących biometanu i biogazu, w tym wprowadzenie definicji oraz zasad funkcjonowania gazociągu bezpośredniego biogazu, a także wsparcie w postaci systemu aukcyjnego dla biometanu w instalacjach powyżej 1 MW oraz podniesienie ceny zakupu energii z małych instalacji biogazowych.

Polska Agencja Prasowa / Mateusz Gibała

Gibała: Liberalizacja przepisów dot. farm wiatrowych to klucz do polskiej transformacji energetycznej