Rząd dofinansuje Narew, by polskie niebo pozostało bezpieczne

25 czerwca 2024, 15:30 Alert

Rząd przyjął uchwałę o dofinansowanie kwotą około 3 900 milionów złotych programu Narew. W jego ramach powstanie system obrony powietrznej krótkiej zasięgu. Dokapitalizowanie będzie przebiegać w latach 2024-2030.

Rakietowy system przeciwlotniczny krótkiego zasięgu Mała Narew. Źródło: Wikimedia Commons

Rada ministrów przyjęła uchwałę w sprawie dokapitalizowania spółek wchodzących w skład Konsorcjum PGZ NAREW, którą przedłożył minister aktywów państwowych. Beneficjentami będą spółki wchodzące w skład konsorcjum i pozostałe programy modernizacyjne związane z obronnością państwa.

Proces inwestycyjny został podzielony na siedem etapów obejmujących lata 2024-2030 i 3 888,11 milionów złotych rozdzielone na wspomniane podmioty. Środki będą pochodziły z Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Mogą posłużyć na przykład do zwiększenia potencjału produkcyjno-serwisowego i badawczo-rozwojowego.

– Rząd wzmacnia bezpieczeństwo kraju poprzez inwestycje w polski przemysł zbrojeniowy. Dzięki przyjętej uchwale zostanie zwiększony potencjał obronny oraz możliwości odstraszania potencjalnego przeciwnika. Program „Narew” ma zapewnić osłonę wojskom i obiektom podczas ataku powietrznego. Będzie również stanowił element systemu powszechnej obrony przeciwpowietrznej. To istotne dla bezpieczeństwa Polski i Europy – czytamy na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Polska obecnie realizuje trzy programy modernizujące obronę przeciwlotniczną, w postaci Pilicy (systemu bardzo krótkiego zasięgu), Narew (systemu krótkiego zasięgu) i Wisła (system średniego zasięgu).

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów / Marcin Karwowski

Dowództwo Operacyjne: Zestrzelenie wrogiego obiektu to sprawa złożona (ROZMOWA)