TAG: Parlament Europejski

– Europejski Zielony Ład stał się pewnego rodzaju religią. Czymś co z założenia jest politycznie poprawne i czego nie można […]
Parlament Europejski dał zielone światło dla projektu prawa w sprawie odbudowy przyrody. Nowe prawo zakłada przywrócenie co najmniej 20 procent […]
Parlament Europejski w Strasburgu zatwierdził pomoc finansową dla Ukrainy w wysokości 50 mld euro. PE zgodził się też w związku z tym na […]
Ponad 1000 naukowców z 14 europejskich krajów zorganizowało demonstracje, wzywając europosłów do poparcia nowych technik genomowych (NGT) przed […]
Przewodnicząca polskiej partii Zielonych, sekretarz stanu w ministerstwie klimatu i środowiska Urszula Zielińska stwierdziła, że energia […]
Parlament Europejski wzywa państwa członkowskie Unii Europejskiej do mobilizacji w działaniach na rzecz bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej […]
– Udało się znaleźć złoty środek w postaci walki z emisją metanu przy zachowaniu sprawiedliwej transformacji. Jest termin wdrożenia […]
– Transformacja energetyczna jest potrzebna, ale nie kosztem ludzi i miejsc pracy. Transformacja, która jest zgodna z umową społeczną! […]
– Ukraina ma swoje trudności, a jej sojusznicy wahają się. Kongres pojechał na przerwę zimową nie rozwiązując legislacyjnego impasu […]
Rada Unii Europejskiej oraz jej parlament doszły do porozumienia politycznego o reformie rynku energii, która uwzględnia okres przejściowy do […]
Parlament Europejski wydał akt wspierający wydobycie i sprzedaż surowców krytycznych. Jest to związane m.in. z polityką handlową Chin i […]
Komisja Parlamentu Europejskiego ds. przemysłu, badań naukowych i energii poparła porozumienie w sprawie tzw. listy surowców krytycznych w UE […]
Energetyka jądrowa służy dążeniom do neutralności klimatycznej Unii Europejskiej. Tak przynajmniej zdecydowała większość posłów do […]
Podczas posiedzenia Parlamentu Europejskiego została przyjęta uchwała zmierzającą do skończenia z dotacjami paliw kopalnych. Następnie […]
– Unia Europejska jest przygotowana na zimę i sezon grzewczy najlepiej jak to możliwe. […] Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie […]
– Reforma unijnego rynku energii elektrycznej to odpowiedź na kryzys energetyczny oraz szalejące ceny gazu i prądu. Rozwiązanie to jest […]
W nadchodzący weekend zmienimy czas z letniego na zimowy, cofając zegarki o godzinę. Ta zmiana ma wielu przeciwników, poseł Marek Sawicki z […]
– Wierzę, że złe, obniżające konkurencyjność gospodarki rozwiązania w sferze Zielonego Ładu zostaną w kolejnej kadencji Parlamentu […]
Komisja Środowiska Parlamentu Europejskiego proponuje zaostrzenie norm redukcji emisji CO2 dla autobusów, ciężarówek i przyczep w stosunku do […]
– Europosłowie chcą ujednolicić standard budowy elektrowni jądrowych, żeby nie dochodziło do awarii i żeby budował je personel z […]
Unia Europejska zmniejsza zależność od gazu z Rosji między innymi dzięki dostawom azerskim. Jednak atak sił Azerbejdżanu na Górski Karabach […]
Parlament Europejski przyjął opinię Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) o reformie rynku energii, która wyklucza warunkowe […]
 – Biorąc pod uwagę obecne sondaże, należy się spodziewać, że wymagana większość w PE wspierająca strategiczne kierunki […]
Nature Restoration Law, czyli tzw. rozporządzenie o odtwarzaniu przyrody, przegłosowane zostało w środę 12 lipca przez Parlament Europejski […]
Polskie górnictwo węglowe uchyliło się przed niechybną egzekucją w 2027 roku wymierzoną rozporządzeniem metanowym Unii Europejskiej […]
W celu promowania europejskiej produkcji mikroprocesorów i uniezależnienia się od innych rynków Parlament Europejski zatwierdził tzw. Chips Act […]
12 lipca Parlament Europejski poparł wprowadzenie unijnego rozporządzenia o odbudowie zasobów przyrodniczych (Nature Restoration Law). Przeciwko […]
Dyrektywa o efektywności energetycznej została przyjęta przez Parlament Europejski z wydłużeniem okresu przejściowego dla ciepłownictwa, o […]
Parlament Europejski zgodził się na przedłużenie zawieszenia ceł importowych na kolejny rok na ukraińskie produkty rolne w celu wsparcia […]
Parlament Europejski zaakceptował dziś poprawki rozporządzenia metanowego. To ważne z perspektywy Polski, gdzie większość emisji metanu ma […]
– Rząd PiS i Solidarnej Polski najpierw zgodził się na cięcia emisji, a potem partie udają że chodziło o co innego. Co więcej o środki […]
Ostatnie dni były nacechowane walką i wielkim wysiłkiem Sejmu i polskich europosłów ws. rozporządzenia metanowego. Polska robi wszystko, aby […]
Dzięki współpracy Polaków ponad podziałami jest porozumienie w sprawie rozporządzenia metanowego, które może dać polskim kopalniom wsparcie […]
Parlament Europejski przyjął we wtorek w pierwszym czytaniu kluczowe dyrektywy i rozporządzenia z pakietu Fit for 55, które są konkretnymi […]
W Parlamencie Europejskim polscy europosłowie, z różnych partii, toczą walkę o złagodzenie rygorystycznych zapisów dotyczących redukcji […]
Sprawozdanie Komisji Europejskiej (KE) złożone przed Komisją Senatu Stanów Zjednoczonych ds. Energii i Zasobów Naturalnych w pigułce […]
 – Radykalna transformacja paliwowa w zużycia ciepła i energii realizowana przez nadchodzące przepisy dyrektywy budynkowej będzie […]
Poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Jarubas odpowiada na list wicepremiera Jacka Sasina ostrzegającego przed zagrożeniami rozporządzenia […]
Na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego pojawiła się interpelacja europosła prof. Jerzego Buzka, w której podkreślił dlaczego węgiel […]
Rozporządzenie w sprawie emisji metanu może doprowadzić do zamknięcia kopalń w Polsce już za kilka lat. Minister aktywów państwowych apeluje […]
Parlament Europejski pracuje nad rozporządzeniem dotyczącym redukcji emisji metanu w kopalniach węglowych. Polski rząd nie zgadza się na to rozwiązanie.
– Co w obliczu rosnącej biedy Komisja Europejska odpowie ludziom, którzy nie mają środków na ogrzewanie, opłatę rachunków, podstawowe […]
Komisja Europejska piątego grudnia zatwierdziła programy operacyjne pięciu polskich regionów w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji […]
Parlament Europejski ogłosił Rosję państwowym sponsorem terroryzmu w związku z brutalnymi i nieludzkimi aktami popełnionymi na Ukrainie oraz […]
23 listopada Parlament Europejski (PE) będzie głosować w sprawie uznania Rosji za państwo sponsorujące terroryzm. – PE w polityce […]