TAG: Parlament Europejski
Sposób wydatkowania środków Funduszu Odbudowy przez poszczególne kraje, w tym także na transformację energetyczną, będzie podlegać nie tylko […]
Europosłowie PiS złożyli w Parlamencie Europejskim petycję w obronie Kopalni i Elektrowni Turów, należących do Grupy PGE. Pod dokumentem […]
Energia z odnawialnych źródeł to coraz większa część europejskiego koszyka energetycznego, posłowie proponują efektywniejsze magazynowanie […]
Komisja Europejska powinna zaktualizować swoje wytyczne, aby wybierać priorytetowe projekty energetyczne, które są w pełni zgodne z unijną […]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego (ITRE) przyjęła stanowisko negocjacyjne w sprawie kształtu Funduszu […]
Posłowie do Parlamentu Europejskiego z Komisji do spraw Przemysłu, Badań i Energii (ITRE) poparli rozwój technologii magazynowania energii oraz […]
Parlament Europejski przyjął w czwartek kryteria zrównoważonych inwestycji w ramach tzw. taksonomii. Gaz i atom zostały do nich dopuszczone jako […]
Przedstawiony przez Komisję Europejską projekt finansowania Sprawiedliwej Transformacji budzi wiele wątpliwości. Zasady dofinansowania nie […]
Parlament Europejski rozważa zaostrzenie planowanego pakietu klimatycznego poprzez wprowadzenie bardziej rygorystycznych krótkookresowych celów […]
We wtorek Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) w Parlamencie Europejskim przeprowadziła […]
Koronawirus  niestety nie tylko nie opóźni budowy Nord Stream 2, ale wręcz zachodzi obawa, że ten tragiczny kryzys zostanie bezwstydnie […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne przeprowadzą konsultacje publiczne dotyczące wykorzystania przychodów z udostępniania zdolności przesyłowych.
Komisja Europejska powinna zaktualizować wytyczne, według których wybierane są priorytetowe projekty energetyczne wspólnego zainteresowania […]
– W Polsce nie możemy sobie pozwolić na to, aby z polityki klimatycznej robić temat tabu. Zbyt wiele mamy tutaj do wygrania, ale sporo też […]
Według prof. Jerzego Buzka, b. premiera i przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Polska powinna negocjować budżet Unii na lata 2021-2027 w […]