TAG: Parlament Europejski
Wystarczyło kilka dni bezwietrznej pogody i wycofanie z eksploatacji starej elektrowni atomowej, aby Francja musiała wznowić produkcję prądu z […]
W kwestii polskiego przemysłu cementowego nasi europosłowie, niezależnie od opcji politycznej, mówią zazwyczaj jednym głosem – wynika z […]
Przywódcy państw unijnych będą dyskutować na temat klimatu, w tym po raz pierwszy o nowym celu klimatycznym na 2030 rok. – Znalezienie […]
W komentarzu były premier i obecny poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek (EPP) pisze, dlaczego zdecydował się zagłosować za […]
Parlament Europejski poparł w głosowaniu wiążący cel Unii Europejskiej, którym jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 60 procent do […]
Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST) w kształcie przegłosowanym przez Parlament Europejski jest demonstracyjnym nadużyciem środków unijnych […]
Parlament Europejski zdecydowaną większością głosów przyjął rezolucję ws. próby zabójstwa Aleksieja Nawalnego. Europosłowie proponują […]
Parlament Europejski  w głosowanym stanowisku poszerzył zakres nowego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Szczególny nacisk położono […]
Komisja Europejska zaproponowała podniesienie celu redukcji emisji do 2030 roku z obecnie zakładanych 40 procent do co najmniej 55 procent w […]
Instytucje UE nie mają uprawnień do wstrzymania realizacji projektu Nord Stream 2. To kwestia, która leży w gestii krajów członkowskich – […]
W październiku Parlament Europejski czeka jedno z najważniejszych głosowań ostatnich lat. Prawo o klimacie to prawdziwa mieszanka wybuchowa, […]
Europosłowie Komisji Środowiska Parlamentu Europejskiego zagłosowali za wprowadzeniem obowiązku neutralności klimatycznej do 2050 roku zarówno […]
Komisja środowiska PE (ENVI -red.) opowiedziała się w czwartkowych głosowaniach nad poprawkami za podwyższeniem celu redukcji emisji do 2030 […]
Komisja Europejska opublikowała zaktualizowaną listę 30 surowców strategicznych dla unijnej gospodarki. W tym wykazie znalazł się także […]
W Parlamencie Europejskim podczas posiedzenia Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii odbyła się debata na temat instrumentu pożyczkowego […]