PGE otrzymało 18,9 milionów dofinansowania na nowopowstającą farmę fotowoltaiczną

12 września 2023, 13:00 Alert

Jak podaje PGE Energia Odnawialna spółka podpisała umowę o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Dotyczy ona budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 8 MW. Dofinansowanie wyniesie 18,9 mln złotych, a całkowity koszt projektu to 22,2 mln zł.

Projekt obejmuje nie tylko budowę samej farmy ale i niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, np. inwerterów, stacji transformatorowych oraz wewnętrznych linii kablowych łączących elementy instalacji. W projekcie zostały ujęte też kwestie bezpieczeństwa tj. ogrodzenie i system monitoringu. A także system zdalnej kontroli i sterowania oparty o sieci teleinformatyczne. Farma planowana jest na terenie gminy Szprotawa w wojewódzkim lubuskim.

Jak cytuje PGE:

– Realizacja projektu dofinansowanego przez NFOŚiGW stanowi ważny krok w kierunku wykonania naszych planów budowy nowych mocy wytwórczych pochodzących z odnawialnych źródeł energii. Do końca 2023 roku Grupa PGE będzie posiadać całkowicie wybudowane, lub znajdujące się w trakcie budowy, elektrownie PV o łącznej mocy docelowej wynoszącej ok. 500 MW – mówi Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna.

Polska Grupa Energetyczna / Marcin Karwowski

Energa uruchomiła dwie farmy fotowoltaiczne na Mazurach i w Wielkopolsce