PGE Energetyka Kolejowa otrzymała certyfikat przewoźnika kolejowego

22 kwietnia 2024, 16:00 Alert

PGE Energetyka Kolejowa będąca częścią Grupy PGE została oficjalnie uznana za certyfikowanego przewoźnika kolejowego. Otrzymanie Jednolitego Certyfikatu Bezpieczeństwa na maksymalny okres pięciu lat jest dowodem na to, że spółka spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim.

Zielona Kolej dla mieszkańców województwa śląskiego. Źródło: PKP Energetyka/Koleje Śląskie
Zielona Kolej dla mieszkańców województwa śląskiego. Źródło: PKP Energetyka/Koleje Śląskie

Certyfikat, ważny do 2029 roku, umożliwia Oddziałowi Usług PGE Energetyki Kolejowej skuteczne wykonywanie umów utrzymaniowych oraz kontraktów kolejowych. Dzięki temu spółka może oferować swoje usługi serwisowe, w tym utrzymanie sieci trakcyjnej, które stanowią kluczowy element infrastruktury transportu kolejowego w Polsce.

Jednym z głównych obszarów działalności PGE Energetyka Kolejowa jest serwis sieci trakcyjnej, który jest realizowany w trybie ciągłym przez cały rok. Spółka używa do tego celu pociągów sieciowych oraz specjalistycznych pojazdów, zapewniając nieprzerwane funkcjonowanie transportu kolejowego.

W ramach umowy z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi, PGE Energetyka Kolejowa prowadzi serwis ponad 25 tys. torokilometrów sieci trakcyjnej, oferując usługi takie jak usuwanie awarii, okresowe przeglądy czy zabezpieczanie przewodów jezdnych przed oblodzeniem.

PGE Energetyka Kolejowa odgrywa ważną rolę w integracji kolei z systemem elektroenergetycznym Polski. Spółka zarządza siecią dystrybucyjną obejmującą ponad 600 tys. obiektów i elementów instalacji rozmieszczonych wzdłuż linii kolejowych. W jej infrastrukturze znajduje się 6 nowoczesnych centrów sterowania ruchem oraz prawie 55 tys. inteligentnych liczników energii.

Dzięki sieci dystrybucyjnej o łącznej długości ok. 320 tys. km i wolumenowi dystrybuowanej energii wynoszącemu ok. 41,4 TWh, Grupa PGE, w tym PGE Energetyka Kolejowa, odpowiada za dystrybucję 4,32 TWh energii elektrycznej rocznie, co stanowi około 3% całej energii dostarczanej w Polsce.

PGE / Mateusz Gibała

Atom z Korei dla Polski ma nowego prezesa nad Wisłą