TAG: Karpacz 2021

Przeniesione z Krynicy Zdrój do Karpacza Forum Ekonomiczne już drugi rok odbywało się w warunkach pandemicznych. Bez względu na to było to […]
Podczas rozmów kuluarowych na Forum Ekonomicznym w Krynicy prezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Wojciech Dąbrowski zapowiedział szereg […]
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowuje się do sfinansowania magazynów energii przy stacjach transformatorowych, […]
Polska osiągnie cel 15 procent udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu za 2020 rok – ocenił wiceminister klimatu i […]
Ministerstwo klimatu i środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie pozostawiają złudzeń i podkreślają, że […]
Podczas panelu dotyczącego bezpieczeństwa energetycznego podkreślono, że rola gazu rosyjskiego w Polsce będzie maleć, jednak zmniejszone […]
Potrzebne jest porozumienie pomiędzy Tauronem i Rafako w sprawie bieżących rozliczeń i prac naprawczych nowego bloku w Jaworznie – […]
Zarówno przedstawiciele władz ministerialnych jak i władz spółek podkreślili na panelu poświęconym morskiej energetyce wiatrowej podczas […]
Urząd Regulacji Energetyki spodziewa się wniosków o podwyżkę cen gazu, ale nie potrafi oszacować jej wysokości.
Transformacja energetyczna w Polsce przyspiesza, ale sektor gazowy zamierza wykorzystywać gazy odnawialne: biometan i wodór, do dekarbonizacji […]
Forum Ekonomiczne w Karpaczu będzie okazją do kilku ważnych ogłoszeń, ale nie należy spodziewać się przełomu wobec paraliżu decyzyjnego […]