TAG: PGE
Konsorcjum, w którego skład wchodzi m.in. PGNiG i PGE złożyło wstępną, niewiążącą ofertę nabycia działalności ciepłowniczej i […]
Polska Grupa Energetyczna, Tauron i Enea powinny połączyć się natychmiast po przekazaniu aktywów węglowych osobnemu podmiotowi tak, aby […]
Po ogłoszeniu przez Polską Grupę Energetyczną nowej strategii, zakładającej osiągnięcie przez nią neutralności klimatycznej do 2050 roku, […]
Urząd Regulacji Energetyki (URE) wraz z zrzeszonymi w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) spółkami: Enea […]
Na farmie fotowoltaicznej PGE na górze Żar zostały przeprowadzone testy innowacyjnego systemu informatycznego umożliwiającego monitoring […]
PGE Energia Odnawialna wdrożyła laserowy system do badania stanu technicznego łopat turbin wiatrowych. Nowoczesne rozwiązanie pomiarowe pozwala […]
Przedstawiciele Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, spółki zależnej PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, uczestniczyli w warsztatach […]
Podczas Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego przedstawiciele spółek energetycznych rozmawiali o rozwoju i perspektywach technologii wodorowych w Polsce.
W portach jest znacznie mniej węgla niż jeszcze rok czy dwa lata temu o tej porze roku. Import węgla kamiennego znacząco spada, ale polskie […]
Spółki energetyczne podpisały ze Skarbem Państwa list intencyjny dotyczący nabycia przez Skarb Państwa 100 procent udziałów w spółce PGE […]
Ministerstwa spraw zagranicznych i środowiska Czech złożyły skargę do Komisji Europejskiej w związku z przedłużeniem działalności w Polsce […]
Na konferencji prasowej w obecności ministra klimatu Michała Kurtyki, prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski mówił o planach […]
Sąd dał Client Earth i PGE Giek, właścicielowi Elektrowni Bełchatów 3 miesiące na rozmowy ugodowe w sprawie Elektrowni Bełchatów. W zeszłym […]
Greenpeace prostowało przed siedzibą Polskiej Grupy Energetycznej. Zdaniem organizacji, największa ta spółka elektroenergetyczna neguje kryzys […]
Pandemia koronawirusa spowodowała bezprecedensową recesję gospodarczą niemalże na całym świecie. W takich okolicznościach odbyła się […]