Autor: Wojciech Dąbrowski
– Potrzeby inwestycyjne w zakresie transformacji energetycznej są ogromne. Na całą transformację Polska potrzebuje ponad jeden bilion […]
– Nie musimy nazywać tego NABE, ale proces wydzielenia musi się dokonać. Jeśli dojdzie do zmiany rządu, to osoby, które przejmą […]
 – […] Dzisiaj jesteśmy gotowi, aby aktywa węglowe przekazać odpowiedniemu podmiotowi w obrębie polskiego sektora energetycznego […]
– Lobby Gazpromu utrudnia przebicie się po większe wsparcie unijne. Musimy mówić o idei magazynowania energii, aby w przyszłości ta […]
– Nowy mechanizm będzie skuteczniej chronił odbiorców ciepła sieciowego przed wpływem trudnego otoczenia makroekonomicznego na ceny […]
PGE będzie rewidowała strategię pod kątem energetyki jądrowej, sytuacja jest dynamiczna, być może błędem było założenie takiego udziału […]
Prezes Polskiej Grupy Energetycznej mówi, że plan budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie przez jego spółkę, ZE PAK i koreańskie KHNP na mocy […]
– Otwieramy port serwisowy w Ustce. Stamtąd będziemy zarządzać turbinami, decydując o ich pracy i przeglądzie. Powstanie tam baza […]
Transformacja energetyczna to też modernizacja sieci elektroenergetycznych. Musi być ona przeprowadzona w sposób sprawiedliwy, o co apelujemy od […]
– Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego powstaje po to, byśmy my jako spółki mogli bardziej inwestować w OZE. Naszym celem jest […]
Powinniśmy skoncentrować się na tym, co można zrobić, aby usprawnić system EU ETS i zabezpieczyć się przed niestabilnością, czy to […]
Fit For 55 będzie miał ogromny wpływ na ciepłownictwo. Polskie ciepłownictwo jest w specyficznej sytuacji. Nie jest wykonalne przejście […]
– Dzisiaj bezpieczeństwo Europy powinno być priorytetem. Sankcje, które zostały nałożone przez Polskę wobec Rosji, zmieniają podejście do […]
– Wojna w Ukrainie pokazała, jak ważna jest suwerenność energetyczna. Polska energetyka będzie szła w kierunku OZE, ale żeby być […]
W rozmowie z Pulsem Biznesu, prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski mówił o skutkach wojny ukraińsko-rosyjskiej dla gospodarki […]