Autor: Wojciech Dąbrowski
Transformacja energetyczna to też modernizacja sieci elektroenergetycznych. Musi być ona przeprowadzona w sposób sprawiedliwy, o co apelujemy od […]
– Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego powstaje po to, byśmy my jako spółki mogli bardziej inwestować w OZE. Naszym celem jest […]
Powinniśmy skoncentrować się na tym, co można zrobić, aby usprawnić system EU ETS i zabezpieczyć się przed niestabilnością, czy to […]
Fit For 55 będzie miał ogromny wpływ na ciepłownictwo. Polskie ciepłownictwo jest w specyficznej sytuacji. Nie jest wykonalne przejście […]
– Dzisiaj bezpieczeństwo Europy powinno być priorytetem. Sankcje, które zostały nałożone przez Polskę wobec Rosji, zmieniają podejście do […]
– Wojna w Ukrainie pokazała, jak ważna jest suwerenność energetyczna. Polska energetyka będzie szła w kierunku OZE, ale żeby być […]
W rozmowie z Pulsem Biznesu, prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski mówił o skutkach wojny ukraińsko-rosyjskiej dla gospodarki […]
– Nikt nie zatrzyma transformacji energetyki w kierunku źródeł odnawialnych. Ale w obecnej sytuacji, poza uznaniem specyfiki krajów takich […]
– Wypowiedź przewodniczącego Fransa Timmermansa, że węgiel nie może stanowić tabu, gdy Europa próbuje uniezależnić się od rosyjskiego […]
– Wypowiedź przewodniczącego Fransa Timmermansa, że węgiel nie może stanowić tabu, gdy Europa próbuje uniezależnić się od rosyjskiego […]
– Przyjęcie przez rządu dokumentu zakładającego utworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego to ważny sygnał, że Polska […]
– Zaraz za polską granicą jest pięć kopalni po stronie czeskiej, cztery po niemieckiej. Ciekawe, że to właśnie nasz Turów jest solą w […]
Podczas panelu „Energetyka. Pakiet Fit for 55” na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach prezes Polskiej Grupy Energetycznej […]
Przyszłość przedsiębiorstw branży ciepłowniczej, wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami elektroenergetycznymi w kontekście troski o […]
W tej chwili wykorzystanie wodoru w elektroenergetyce jest tematem dalece nieokreślonym. Jest to raczej na etapie wynalazku. Na dzisiaj najtańszą […]