Polityka Insight: Polska ma potencjał w rozwoju offshore

25 kwietnia 2024, 13:00 Energetyka

W najnowszym raporcie przygotowanym przez Politykę Insight zwrócono uwagę na kluczową rolę, jaką morska energetyka wiatrowa odgrywa w transformacji energetycznej Polski. Z ogromnym potencjałem mocowym polskiego Bałtyku, Polska ma szansę stać się liderem w regionie w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Fot. RWE
Fot. RWE
  • Szacunki ekspertów wskazują, że potencjał energetyczny Morza Bałtyckiego może osiągnąć nawet 33 GW według Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Ministerstwo Klimatu i Środowiska prognozuje wartość 18 GW do końca następnej dekady. To ogromny potencjał, który może przynieść znaczący wzrost w sektorze odnawialnych źródeł energii w Polsce.
  • Realizacja ambitnych projektów w sektorze offshore wymaga współpracy z zagranicznymi partnerami. Firmy takie jak PGE i Orlen rozważają sprzedaż części udziałów w spółkach celowych oraz poszukiwanie stabilnych i doświadczonych partnerów. Partnerzy zagraniczni mogą przynieść nie tylko wsparcie finansowe, ale także technologiczne.
  • Unia Europejska planuje zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych w miksie energetycznym do 42,5% do 2030 roku. Dla Polski kluczowe będzie wykorzystanie energii wiatru morskiego, co jest zgodne z strategią UE zakładającą wzrost mocy instalacji wiatraków na morzu z 34 GW do 60 GW w najbliższej dekadzie i osiągnięcie 300 GW do neutralności klimatycznej w 2050 roku.

Według najnowszych badań i analiz, potencjał energetyczny polskiego Bałtyku jest ogromny i może przynieść znaczący wzrost w sektorze odnawialnych źródeł energii w Polsce. Szacunki ekspertów różnią się nieco, ale wszystkie wskazują na rosnące możliwości. Ministerstwo Klimatu i Środowiska prognozuje, że potencjał energetyczny Bałtyku może osiągnąć aż 18 GW do końca następnej dekady. Z kolei Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej podnosi stawkę, szacując potencjał na imponujące 33 GW. Te liczby świadczą o tym, że Morze Bałtyckie może stać się ważnym źródłem energii dla Polski.

Jednakże realizacja tak ambitnych projektów wymagać będzie współpracy z zagranicznymi partnerami. Zdaniem analityków, firmy takie jak PGE i Orlen nie będą w stanie samodzielnie sprostać wymogom drugiej fazy rozwoju sektora offshore. Z tego powodu, obie firmy będą zmuszone do poszukiwania stabilnych partnerów oraz rozważenia sprzedaży części udziałów w spółkach celowych. Spółki z udziałem państwa, rozwijające sektor offshore, potrzebują stabilnych i doświadczonych partnerów, aby skutecznie i terminowo realizować swoje ambitne projekty. Wybór odpowiedniego inwestora zewnętrznego będzie kluczowy dla dalszego rozwoju i sukcesu projektów morskich farm wiatrowych. Partnerzy zagraniczni mogą przynieść nie tylko wsparcie finansowe, ale także technologiczne. Deweloperzy OZE posiadają bowiem cenne doświadczenie w sektorze offshore oraz umiejętności w zakresie optymalizacji kosztów i wypracowywania synergii.

Deweloperzy odnawialnych źródeł energii (OZE) mogą pomóc odciążyć wspomniane spółki, zajmując się realizacją projektów. Dzięki budowie morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim lub Morzu Północnym, mogą oni optymalizować łańcuchy dostaw i usług, co przyczynia się do obniżenia kosztów inwestycji. Efektywność realizacji projektów przez deweloperów w założonym budżecie jest wynikiem ich modelu biznesowego. Zgodnie z analizami Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, budowa farm wiatrowych o mocy 1 GW na Bałtyku może kosztować nawet kilkanaście miliardów złotych.

Partnerami Orlenu i PGE w projektach morskiej energetyki wiatrowej mogą być spółki zagraniczne będące własnością państwa, instytucje finansowe lub firmy specjalizujące się w odnawialnych źródłach energii. Na początkowym etapie, polskie firmy nawiązały współpracę z zagranicznymi gigantami energetycznymi, które są jednocześnie ich konkurentami na rynku regionalnym. Te firmy mając strategiczne znaczenie w swoich krajach mogą przynieść projektem korzyści na poziomie międzynarodowym. Instytucje finansowe oferują potencjalnie najbardziej korzystne warunki finansowania, podczas gdy deweloperzy odnawialnych źródeł energii posiadają specjalistyczną wiedzę techniczną i umiejętności w optymalizacji kosztów, dzięki czemu mogą tworzyć synergiczne relacje, na przykład poprzez wymianę udziałów w innych projektach na Morzu Bałtyckim.

Jak na offshore parezy Unia?

Unia Europejska postawiła sobie ambitne cele klimatyczne, planując zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w miksie energetycznym z 23% do 42,5% do 2030 roku. Dla Polski kluczowym elementem osiągnięcia tych celów będzie wykorzystanie energii wiatru morskiego. Strategia UE zakłada, że moc instalacji wiatraków na morzu w UE ma wzrosnąć z 34 GW do 60 GW w najbliższej dekadzie. Jednak, aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku, moc z wiatraków morskich powinna osiągnąć 300 GW. W planach jest również, aby morskie farmy wiatrowe w Bałtyku pokrywały nawet 10% krajowego zapotrzebowania na energię. Autorzy raportu podkreślają, że kluczowe dla sukcesu projektów wiatrowych na morzu będzie wybór strategicznych partnerów przez PGE i Orlen. Decyzje te będą wynikały z analizy korzyści biznesowych, operacyjnych oraz politycznych.

Raport „Potencjalni partnerzy polskich spółek w drugiej fazie rozwoju sektora offshore” wydany przez Politykę Insight wskazuje, że przyszłość rozwoju sektora offshore na Morzu Bałtyckim zależy od wyboru inwestorów zewnętrznych przez Orlen i PGE. Decydujące będą koszty inwestycji, sposób jej realizacji oraz potencjalne korzyści polityczne i biznesowe. Polskie firmy energetyczne będą musiały wybrać spośród ofert konkurencyjnych deweloperów OZE i instytucji finansowych.

Polityka Insight / Mateusz Gibała

Broda: Baltic Power może powstać dzięki trzem filarom