Porozumienie PKP Intercity i PGE Energetyka Kolejowa da nam Zieloną Kolej

20 września 2023, 08:30 Alert

PKP Intercity podpisało list intencyjny z PGE Energetyka Kolejowa, ma on ułatwić tworzenie ekologicznej, niskoemisyjnego transportu kolejowego oraz poprawić efektywność energetyczną. Całość jest kolejnym krokiem w ramach programu Zielona Kolei. Intercity ma ambicję stać się pierwszym przewoźnikiem pasażerskim neutralnym dla klimatu.

fot. PKP Intercity

List intencyjny dotyczy współpracy obu spółek nad tworzeniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych, mających zwiększyć efektywność korzystania z energii i nie szkodzić dla klimatu. W tym celu planują skupić się między innymi na wykorzystywaniu energii wyprodukowanej z OZE do transportu pasażerskiego. Działania te wpisuję się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu i mają na celu redukcję emisji gazu cieplarnianych oraz wzmocnić rolę kolei w podróżach poniżej 500 km.

– Podpisane porozumienie pokazuje, jak poważnie traktujemy nasze zobowiązanie, aby stać się pierwszym polskim przewoźnikiem pasażerskim, którego działalność będzie neutralna dla klimatu. Już dziś koleje to najbardziej ekologiczny środek transportu. Jednak naszą ambicją jest całkowita redukcja emisji gazów cieplarnianych. Porozumienie z PGE Energetyką Kolejową zbliża nas do tego celu. Mamy nadzieję, że dzięki niemu uda nam się przekonać do kolei kolejnych pasażerów, dla których troska o środowisko jest ważna  – powiedział Krzysztof Świerczek, członek zarządu PKP Intercity.

– Nasze cele strategiczne są zbieżne. Intencją zainicjowanego przez PGE Energetyka Kolejowa programu Zielona Kolej jest zasilanie sektora kolejowego czystą energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych i osiągnięcie neutralności klimatycznej. Wspólnie z przewoźnikami pracujemy nad tym, aby w 2030 r. 85% całości wolumenu energii wykorzystywanej na kolei pochodziła z OZE – powiedział Sylwester Szczensnowicz, prezes PGE Energetyka Kolejowa. – Liczymy, że grono uczestników programu Zielona Kolej będzie się systematycznie powiększać. Dzięki temu przeprowadzenie strategicznych zmian na polskiej kolei zdecydowanie przyspieszy – dodał.

Jak podaje PKP Intercity 85 procent ich taboru nie emituje spalin, deklarują też, że liczba ta będzie rosnąć. Spółka też prowadzi projekt eco driving, edukując swoich maszynistów aby prowadzili pojazd ekonomicznie i eco parking zakładający ekonomiczne zarządzanie czasem i energią na stacjach postojowych. Realizacja programu Zielona Kolej ma zmniejszyć emisję dwutlenku węgla na kolei o 8 mln ton.

PKP Intercity / Marcin Karwowski

Chiny osiągają postępy w branży kolei wodorowej, ale muszą gonić Niemców