PGE modernizuje stację w Wyszkowie

25 kwietnia 2024, 16:00 Alert

PGE Dystrybucja pomyślnie zakończyła kompleksową modernizację stacji 110/15kV Wyszków inwestując ponad 44 mln zł. Ta kluczowa modernizacja znacząco zwiększy pewność zasilania dla odbiorców w regionie, w tym na szybko rozwijających się terenach inwestycyjnych na północ od Warszawy.

Fot. PGE Energia Ciepła

Modernizacja stacji rozpoczęła się w 2022 roku i przyniosła wiele istotnych zmian. Powstała nowa napowietrzna rozdzielnia 110 kV pracująca w układzie podwójnego systemu szyn zbiorczych w układzie U, co zwiększa możliwość przełączania linii zasilających. Dodatkowo, w stacji zainstalowano dwa pola transformatorów mocy z ekologicznymi stanowiskami, umożliwiające pracę urządzeń o mocy do 40 MVA.

Budynek rozdzielni 15kV został wyposażony w 32-polową rozdzielnicę wyprowadzającą zasilanie średniego napięcia (SN) z możliwością rozbudowy do 50 pól. Ponadto, przeprowadzono modernizację traktów światłowodowych i sieci technologicznej OT, co pozwoli na bezpieczną dystrybucję energii elektrycznej o najwyższych parametrach.

Obecnie trwają końcowe etapy prac budowalnych i modernizacyjnych, w ramach których przeprowadzane są montaże, sprawdzane obwody wtórne, automatyka, telemechanika oraz łączność. Po zakończeniu tych prac możliwe będzie całkowicie zdalne sterowanie urządzeniami w stacji.

Modernizowany obiekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obsługiwanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne stacji Wyszków 400/110kV, która będzie kluczowym źródłem zasilania nowej stacji. Połączenie tych stacji wzmocni pewność i niezawodność zasilania oraz umożliwi znaczne zwiększenie wolumenu przesyłanych mocy.

Zmodernizowana stacja będzie również miała możliwość połączenia z nowopowstającą stacją 110/15kV Małopole, co zapewni odpowiedni poziom zasilania dla terenów położonych pomiędzy Radzyminem a Wyszkowem, wzdłuż trasy S8.

Stacja 110/15kV Wyszków po modernizacji stanie się węzłem energetycznym dla terenów zasilanych m.in. z Małkini, Baczek, Radzymina i Ostrowi Mazowieckiej. Jest to szczególnie ważne dla linii WN kierującej się w stronę Baczek, będącej podstawowym źródłem mocy dla obiektów obsługujących ruch na Rail Baltica.

Z zakończonej modernizacji korzystać będzie cały region, który zyska pewne źródło mocy, co przyczyni się do wzrostu pewności i niezawodności zasilania oraz zwiększenia wolumenu przesyłanych mocy na terenie Mazowsza.

PGE Dystrybucja / Mateusz Gibała

PGE Energetyka Kolejowa otrzymała certyfikat przewoźnika kolejowego