PGE mistrzem składania raportów

16 października 2023, 16:00 Alert

Polska Grupa Energetyczna (PGE) została odznaczona za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii przedsiębiorstwo w konkursie „The Best Annual Report 2022”.

Farma wiatrowa PGE. Fot. Polska Grupa Energetyczna
Farma wiatrowa PGE. Fot. Polska Grupa Energetyczna

Wspomniany konkurs organizowany jest przez Instytut Rachunkowości i podatków. Kategoria w której PGE stanęło na szczycie podium polecała na ocenie raportów pod względem wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Ocenie podlegało całość raportowania rocznego w tym sprawozdanie zarządu z działalności PGE, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i raportów zintegrowanych. Polska Grupa Energetyczna otrzymała specjalne wyróżnienie za najlepsze sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowych Standarów Rachunkowości.

Rezultatem tej nagrody jest awansowanie przez PGE do grona liderów raportowania w Polsce „The Best of The Best”.

W konkursie „The Best Annual Report” uczestniczą spółki z giełdowego rynku regulowanego, przygotowujące skonsolidowane raporty roczne wg MSSF/MSR oraz spółki z rynku alternatywnego, sprawozdające wg MSSF/MSR lub Ustawy o Rachunkowości. Jest to przedsięwzięcie niekomercyjne, służące środowisku i kształtowaniu dobrych praktyk w sprawozdawczości spółek publicznych, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce.

PGE / Marcin Karwowski

Spółka PGE zakończyła budowę dwóch farm fotowoltaicznych na Podlasiu