Klienci PGE mogą starać się o zmniejszenie rachunków za 2023 rok

12 września 2023, 13:30 Alert

PGE podaje w swoim komunikacie, że część ich klientów może liczyć na obniżki za 2023 rok. Wszystko dzięki nowelizacji rozporządzenia. 

Sieć ciepłownicza PGE Toruń. Fot. PGE EC
Sieć ciepłownicza PGE Toruń. Fot. PGE EC

Jak podaje PGE dzięki znowelizowanemu rozporządzeniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną ich klientów czekają obniżki. Tauron w rozliczeniach z gospodarstwami domowymi, za 2023 rok, obniży rachunki o ok. 12%. Jak podaje przełoży się to na oszczędność ponad 120 zł.

Aby jednak do tego doszło, zgodnie z rozporządzeniem, gospodarstwo będzie musiało spełnić jeden z warunków:

– zmniejszy w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy pomiędzy styczniem 2023 r., a wrześniem 2023 r. zużycie energii elektrycznej o 5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2022 w okresie;

– sprawdzi i potwierdzi poprawność swoich danych u sprzedawcy energii;

– wyrazi zgodę na otrzymywanie elektronicznych rachunków;

– wyrazi zgodę na otrzymywanie elektronicznie od sprzedawcy informacji o produktach i usługach, które oferuje ten sprzedawca;

– jest prosumentem energii odnawialnej;

– złoży oświadczenie w ramach rządowej tarczy solidarnościowej (gospodarstwa domowe z Kartą Dużej Rodziny, gospodarstwa domowe z osobą z niepełnosprawnością lub rolnicy) – wyszczególnia PGE.

Polska Grupa Energetyczna / ISBnews / Marcin Karwowski

PKEE: Jak płacić 10 procent mniej za prąd?