Komisja konsultuje prawo klimatyczne. Negocjacje z Polską trwają

10 stycznia 2020, 06:30 Alert

Komisja Europejska przekazała do konsultacji publicznych prawo klimatyczne, czyli inicjatywę wpisania do legislacji unijnej celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Polska poprze ten cel warunkowo. Negocjuje wsparcie sprawiedliwej transformacji.

Budynek Komisji Europejskiej fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl
Budynek Komisji Europejskiej fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl

Polityka klimatyczna stanie się prawem

Dążenie do neutralności oznacza w praktyce dekarbonizację całej gospodarki europejskiej do połowy tego wieku. Komisja zwróciła się 9 stycznia do zainteresowanych podmiotów o udział w konsultacjach publicznych i wyrażenie swego zdania. Termin składania opinii wynosi miesiąc. – Komisja zbierze informację zwrotną na temat jej planów i uwzględni wybrane sugestie z uzasadnieniem swego wyboru. Wszelkie komentarze przekazane w toku konsultacji zostaną opublikowane przez Komisję pod warunkiem wypełnienia wymogów formalnych.

Porozumienie klimatyczne z Paryża zakłada, że państwa-sygnatariusze będą dążyć do utrzymania wzrostu globalnej temperatury poniżej 2 stopni Celsjusza, a najlepiej poniżej 1,5 stopnia. Komisja Europejska przedstawiła 28 listopada 2018 roku plan „czysta planeta dla wszystkich” zawierający postulat dążenia do neutralności klimatycznej w celu realizacji założeń porozumienia paryskiego. 12 grudnia 2019 roku Rada Unii Europejskiej poparła cel neutralności z wyłączeniem Polski, która ma go poprzeć do czerwca 2020 roku po wynegocjowaniu warunków wsparcia sprawiedliwej transformacji energetycznej, czyli środków na łagodzenie negatywnych skutków przemian wywołanych dekarbonizacją gospodarki, które będą szczególnie odczuwalne w tym kraju, który jest obecnie w 78 procentach zależny od węgla w energetyce i posiada rozwinięty ciężki przemysł wysokoemisyjny, na przykład miedziowy.

Negocjacje z Polską trwają

Program Europejskiego Zielonego Ładu zakłada, że prawo klimatyczne ustanawiające neutralność klimatyczną częścią legislacji unijnej, której nie będą mogły wetować państwa członkowskie, zostanie przyjęte do marca 2020 roku. Komisja działa na mocy Artykułu 192 punkt 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który stanowi, że może ona działać w przypadku wyzwań transgranicznych, z którymi nie poradzą sobie państwa członkowskie samodzielnie (zasada subsydiarności), a takim są zmiany klimatu.

Negocjacje z udziałem Polski trwają. Tymczasem Polacy przekazali Komisji swój Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu opisujący ich ścieżkę dekarbonizacji, ale z zastrzeżeniem, że może się zmienić po ostatecznym przyjęciu Polityki Energetycznej Polski, czyli tzw. strategii energetycznej. Ta nie została przyjęta przez rząd od ponad czterech lat, choć jej projekt czeka już dwa lata.

Komisja Europejska/Wojciech Jakóbik

Jakóbik: Neutralność klimatyczna dzieli Europę. Wasze ambicje, nasze ulice