TAG: Prawo klimatyczne
Na łamach Kultury Liberalnej publicysta Kacper Szulecki pisze o potrzebie zredefiniowania liberalizmu w odniesieniu do najważniejszych wyzwań […]
Komisja Europejska przedstawiła w sprawie podniesienia celu redukcji emisji dwutlenku węgla na 2030 rok do 55 procent. Zmiany mają objąć m.in […]
– Jeśli jest się czego obawiać, to nie tego, że Zielony Ład przyśpiesza, ale tego, że Polska, zupełnie osamotniona, tkwi w miejscu – […]
Spór rządowy o neutralność klimatyczną pokazuje, że polityka energetyczno-klimatyczna rządu znajduje się w impasie, z którego może ją […]
Unia Europejska chce osiągnąć w tym roku porozumienie w sprawie tzw. prawa klimatycznego, które sprawi, że ustalane obecnie cele klimatyczne […]
Rząd polski oficjalnie stoi na stanowisku, że choć Unia Europejska może być faktycznie neutralna klimatycznie do 2050 roku jako całość, to […]
Propozycje zaostrzenia norm redukcji emisji Co2 i nowego prawa klimatycznego muszą uwzględniać najbardziej narażonych na transformację […]
Parlament Europejski rozważa zaostrzenie planowanego pakietu klimatycznego poprzez wprowadzenie bardziej rygorystycznych krótkookresowych celów […]
W dobie koronawirusa pogłębiają się podziały wśród europosłów w kwestii tempa i kierunku polityki klimatycznej. Pojawia się coraz więcej […]
Osiągnięcie przez Polskę neutralności klimatycznej do 2050 roku wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych w sektorze wytwarzania energii […]
Taksonomia jest gwarancją przejrzystości w przejściu na niskoemisyjność. Zrównoważone, naturalne technologicznie inwestycje są niezbędnym […]
We wtorek Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) w Parlamencie Europejskim przeprowadziła […]
Analitycy zajmujący się przyszłością unijnej polityki klimatycznej nie mają wątpliwości, że jej centralna rola zakreślona w Europejskim […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej wydał stanowisko, w którym dokonuje wstępnej oceny skutków zmiany dyrektywy w sprawie opodatkowania energii, […]
Komisja Europejska uruchomiła we wtorek konsultacje publiczne w sprawie zaostrzenia celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku. Obecnie […]