TAG: Prawo klimatyczne

Czy Polska powinna redukować emisję CO2 o 90 procent do 2040 roku jak głosi cel proponowany przez część krajów unijnych? – To zasadniczo […]
Komisja przedstawiła wytyczne pomocy publicznej (CEEAG), która będzie mogła wesprzeć gaz w Polsce, jeżeli posłuży odejściu od węgla i nie […]
Zbliża się COP26 w Glasgow przełożony z powodu pandemii. Szczyt klimatyczny, przez niektórych nazywany szczytem ostatniej szansy, odbędzie się […]
W czwartek w życie weszło europejskie prawo klimatyczne, obejmujące również Polskę. Określa ono m.in. prawnie wiążące cele neutralności […]
Program Komisji Europejskiej na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, który obejmuje transgraniczną regulację emisji dwutlenku węgla, wpłynie […]
W ramach nowego pakietu klimatycznego, Komisja Europejska proponuje powołać nowy Fundusz Społeczno–Klimatyczny. Jego budżet na lata 2025-2032 […]
Projekt niemieckiej nowelizacji ustawy o ochronie klimatu został przyjęty przez rząd 5 maja, sześć dni po publikacji orzeczenia Federalnego […]
Rada przyjęła dziś stanowisko w pierwszym czytaniu w sprawie europejskiego prawa klimatycznego, tym samym kończąc procedurę przyjmowania i […]
Zgodnie z projektem dokumentu, do którego dotarł Reuters, podczas szczytu pod koniec maja kraje Unii Europejskiej zwrócą się do Komisji […]
– W związku z osiągniętym 21 kwietnia porozumieniem pomiędzy instytucjami UE ws. Rozporządzenia o Prawie Klimatycznym, warto zastanowić […]
Ambasadorowie państw unijnych przyjęli w środę porozumienie, zakładające zwiększenie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE z 40 […]
Komisja Europejska informuje o porozumieniu w sprawie prawa klimatycznego dającego jej większe uprawnienia w polityce klimatycznej Unii […]
Pierwszego stycznia 2021 roku Portugalia przejęła od Niemiec przewodnictwo w Radzie UE. W okresie prezydencji portugalskiej priorytety na […]
Rada Europejska zgodziła się odnośnie do generalnego podejścia do propozycji wprowadzenia prawa klimatycznego oraz podniesionego celu redukcji emisji CO2.
– Będziemy podnosić nasze ambicje klimatyczne w sposób, który pobudzi trwały wzrost gospodarczy, stworzy miejsca pracy, zapewni korzyści […]
Na piątkowym posiedzeniu ministrowie środowiska państw Unii Europejskiej wypracowali porozumienie w sprawie proponowanego europejskiego prawa o […]
Na łamach Kultury Liberalnej publicysta Kacper Szulecki pisze o potrzebie zredefiniowania liberalizmu w odniesieniu do najważniejszych wyzwań […]
Komisja Europejska przedstawiła w sprawie podniesienia celu redukcji emisji dwutlenku węgla na 2030 rok do 55 procent. Zmiany mają objąć m.in […]
– Jeśli jest się czego obawiać, to nie tego, że Zielony Ład przyśpiesza, ale tego, że Polska, zupełnie osamotniona, tkwi w miejscu – […]
Spór rządowy o neutralność klimatyczną pokazuje, że polityka energetyczno-klimatyczna rządu znajduje się w impasie, z którego może ją […]
Unia Europejska chce osiągnąć w tym roku porozumienie w sprawie tzw. prawa klimatycznego, które sprawi, że ustalane obecnie cele klimatyczne […]
Rząd polski oficjalnie stoi na stanowisku, że choć Unia Europejska może być faktycznie neutralna klimatycznie do 2050 roku jako całość, to […]
Propozycje zaostrzenia norm redukcji emisji Co2 i nowego prawa klimatycznego muszą uwzględniać najbardziej narażonych na transformację […]
Parlament Europejski rozważa zaostrzenie planowanego pakietu klimatycznego poprzez wprowadzenie bardziej rygorystycznych krótkookresowych celów […]
W dobie koronawirusa pogłębiają się podziały wśród europosłów w kwestii tempa i kierunku polityki klimatycznej. Pojawia się coraz więcej […]
Osiągnięcie przez Polskę neutralności klimatycznej do 2050 roku wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych w sektorze wytwarzania energii […]
Taksonomia jest gwarancją przejrzystości w przejściu na niskoemisyjność. Zrównoważone, naturalne technologicznie inwestycje są niezbędnym […]
We wtorek Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) w Parlamencie Europejskim przeprowadziła […]
Analitycy zajmujący się przyszłością unijnej polityki klimatycznej nie mają wątpliwości, że jej centralna rola zakreślona w Europejskim […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej wydał stanowisko, w którym dokonuje wstępnej oceny skutków zmiany dyrektywy w sprawie opodatkowania energii, […]
Komisja Europejska uruchomiła we wtorek konsultacje publiczne w sprawie zaostrzenia celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku. Obecnie […]
Rozporządzenie UE 2018/1999 jest zderzeniem dwóch strategii planowania działań w sektorach energii i klimatu. Czy Polska zda egzamin? – […]
Idą ciężkie czasy. Koronawirus sparaliżował gospodarki, czego skutki mogą być odczuwalne już teraz. Rządy szukają impulsu, który […]
Tomasz Brzeziński i Adam Wawrzynowicz z kancelarii prawnej Wawrzynowicz i Wspólnicy* prezentują omówienie projektu Rozporządzenia […]
Unii Europejskiej zależy na tym, by być liderem transformacji energetycznej i walki z emisjami gazów cieplarnianych na świecie. Europejski […]
Komisja Europejska przekazała propozycję prawa klimatycznego do konsultacji publicznych. Planowane jest wpisanie do legislacji unijnej celu […]
Eksperci zalecają by firmy ujawniały informacje na temat wpływu ich projektów na cel neutralności klimatycznej, od których może zależeć ich […]
O co chodzi z trajektoriami, punktami referencyjnymi, charakterem, poziomem, egzekwowaniem i konsekwencjami unijnego celu neutralności klimatycznej […]
Jeśli będziemy dalej działać jak dotychczas i nie dokonamy niezbędnych inwestycji w czyste technologie, nie osiągniemy neutralności […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) opublikował stanowisko wobec proponowanego prawa klimatycznego Unii Europejskiej, w którym podaje […]
Ministrowie, parlamentarzyści, władze województw śląskiego, lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego, a także prezydenci Katowic, Rudy […]
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Energią (KOBIZE) przygotował analizę w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL poświęconą wpływowi […]
Ministrowie środowiska Unii Europejskie nie doszli do porozumienia w sprawie podniesienia celów redukcji emisji CO2 zaproponowanych w tak zwanym […]
Komisja Europejska przedstawiła prawo klimatyczne, na mocy którego cel neutralności klimatycznej do 2050 roku ma być nieodwracalny. Mimo to […]
Wprowadzenie gospodarki zeroemisyjnej do 2050 roku wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych, szacowanych na 179-206 mld euro* dla sektora […]