TAG: Prawo klimatyczne
W czwartek w życie weszło europejskie prawo klimatyczne, obejmujące również Polskę. Określa ono m.in. prawnie wiążące cele neutralności […]
Program Komisji Europejskiej na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, który obejmuje transgraniczną regulację emisji dwutlenku węgla, wpłynie […]
W ramach nowego pakietu klimatycznego, Komisja Europejska proponuje powołać nowy Fundusz Społeczno–Klimatyczny. Jego budżet na lata 2025-2032 […]
Projekt niemieckiej nowelizacji ustawy o ochronie klimatu został przyjęty przez rząd 5 maja, sześć dni po publikacji orzeczenia Federalnego […]
Rada przyjęła dziś stanowisko w pierwszym czytaniu w sprawie europejskiego prawa klimatycznego, tym samym kończąc procedurę przyjmowania i […]
Zgodnie z projektem dokumentu, do którego dotarł Reuters, podczas szczytu pod koniec maja kraje Unii Europejskiej zwrócą się do Komisji […]
– W związku z osiągniętym 21 kwietnia porozumieniem pomiędzy instytucjami UE ws. Rozporządzenia o Prawie Klimatycznym, warto zastanowić […]
Ambasadorowie państw unijnych przyjęli w środę porozumienie, zakładające zwiększenie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE z 40 […]
Komisja Europejska informuje o porozumieniu w sprawie prawa klimatycznego dającego jej większe uprawnienia w polityce klimatycznej Unii […]
Pierwszego stycznia 2021 roku Portugalia przejęła od Niemiec przewodnictwo w Radzie UE. W okresie prezydencji portugalskiej priorytety na […]
Rada Europejska zgodziła się odnośnie do generalnego podejścia do propozycji wprowadzenia prawa klimatycznego oraz podniesionego celu redukcji emisji CO2.
– Będziemy podnosić nasze ambicje klimatyczne w sposób, który pobudzi trwały wzrost gospodarczy, stworzy miejsca pracy, zapewni korzyści […]
Na piątkowym posiedzeniu ministrowie środowiska państw Unii Europejskiej wypracowali porozumienie w sprawie proponowanego europejskiego prawa o […]
Na łamach Kultury Liberalnej publicysta Kacper Szulecki pisze o potrzebie zredefiniowania liberalizmu w odniesieniu do najważniejszych wyzwań […]
Komisja Europejska przedstawiła w sprawie podniesienia celu redukcji emisji dwutlenku węgla na 2030 rok do 55 procent. Zmiany mają objąć m.in […]